Deník událostí zaznamenává historii

Deník událostí slouží k zaznamenání historie. Můžete zachytit libovolné akce, jako například jednání a telefonní hovory. Vario automaticky generuje systémové záznamy, kupříkladu informaci o změnách záznamu, použití systému a podobně.

Co zachycuje deník událostí?

Galerie

Nástroj pro kontrolu obchodu

Deník událostí pomáhá obchodníkům udržet přehled o průběhu jednání se zákazníkem. Každou aktivitu, spojenou se zákazníkem, lze zachytit do deníku. Poté, co obnovíte jednání s klientem, máte k dispozici celý jeho průběh na jednom místě.

Zachyťte nápady a postřehy

Deník nemusíte používat jen pro záznam proběhlých akcí, často se hodí například pro zachycení nápadů nebo postřehů, které si chcete poznamenat.

Řízení kvality ISO 9000 bez papírování

Systémy řízení kvality vyžadují vést záznamy, které dokládají dodržení stanovených postupů. Tyto záznamy můžete pohodlně generovat pomocí deníku.

Zabezpečení proti manipulaci

Důležité záznamy (například o kontrolách) zabezpečíte proti manipulaci elektronickým podpisem.

Vlastnosti Deníku událostí

Další informace