Kampaně spravují marketingové činnosti

Kampaně zvyšují obchodní potenciál firmy díky evidenci, správě a vyhodnocení marketingových činností. Kampaně umožňují cílit nabídku na konkrétní zákazníky, pracovat s oslovenými klienty a vyhodnotit celkovou úspěšnost akcí.

Činnosti, které máte k dispozici:

Direct marketing cílený na konkrétní klienty

Kampaně jsou ideální pro adresné oslovování klientů. Za pomoci segmentace nebo jiné kategorizace vyberete kontakty, sestavíte personifikovanou nabídku a rozešlete ji klientům zahrnutým do kampaně.

Od oslovení k obchodu

Následné aktivity s klienty se zaznamenávají prostřednictvím posouvání stavu klientů. Stavy lze nastavovat jednotlivě i hromadně. Díky tomu máte přehled o průběhu a stavu u každého klienta zahrnutého do kampaně.

Nové kontakty

Lze vytvářet také kampaně zaměřené na získání nových kontaktů. Například pomocí inzerátu s kupóny nebo na výstavě získáte nové kontakty. Můžete si u nich poznamenat odkaz na akci, která je přivedla, a díky tomu vyhodnotit její úspěšnost.

Výpis vlastností kampaní

Další informace