Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti slouží k evidenci budoucích příležitostí prodeje. Program umožňuje plánovat a řídit aktivity obchodníků. Poskytuje odhady objemu budoucích obchodů.

Jaké jsou výhody programu?

Evidujte každou obchodní příležitost

Když se naskytne příležitost prodat vaše služby, zadáte ji do obchodních příležitostí. Poznamenáte potřebné informace a datum, kdy příležitost nastane. Až čas příležitosti nadejde, sama se přihlásí k realizaci. Díky tomu nikdy nezapomenete na budoucí prodeje.

Různé statusy obchodních příležitostí

Příležitosti mohou postupně nabývat různých stavů, díky čemuž máte přehled o vývoji šancí na úspěšné uzavření obchodu. Obchodníci mohou průběžně upřesňovat šance na realizaci, předpokládaný objem a datum realizace.

Spolupráce obchodníků a delegování úkolů

Jednotliví členové týmu sdílejí díky informačnímu systému údaje potřebné pro úspěšné uzavření obchodu. Práce může být delegována pomocí úkolů, deník zaznamenává historii vývoje obchodní příležitosti.

Výpis vlastností obchodních příležitostí

Další informace