Úkoly umožňují delegovat práci

S pomocí agendy Úkoly nezapomenete nic dokončit. Úkoly umožňují plánovat a delegovat práci. Díky integraci s informačním systémem jsou připojeny ke konkrétním zákazníkům, zakázkám nebo jiným dokladům.

Co nabízí agenda Úkoly

Galerie

Zvýšení efektivity práce

Fronta úkolů, řazená podle data plnění a priority, pomáhá organizovat práci. V každé části informačního systému Altus Vario vidíte informaci o počtu nedokončených úkolů. K dispozici jsou přehledy úkolů podle plnění, delegování a dalších údajů.

Vazba na libovolné záznamy

Úkoly mohou mít vazbu na libovolný záznam informačního systému. Zpravidla se jedná o kontakty, obchodní příležitosti a zakázky. Stejně tak můžete zadávat úkoly k dokladům, zboží a dalším záznamům v podnikovém informačním systému.

Generování a delegace úkolů k dokladům

Při práci s doklady nastávají situace, které vyžadují zásah uživatele. Například je potřeba doplnit cenu nebo vystavit daňové doklady k úhradám záloh. Pokud se nemůžete v daném okamžiku věnovat vzniklým požadavkům, nabídne vám Vario vygenerování úkolu. Úkol obsahuje popis a odkaz na příslušný doklad. Díky tomu se můžete soustředit na svou práci a dokončení vedlejších úkonů nechat na později nebo ho snadno delegovat.

Vlastnosti agendy Úkoly

Další informace