Modul pro evidenci majetku

Dokonalý přehled nad svým hmotným i nehmotným majetkem získáte v modulu Evidence majetku. Plány odpisů, technických zhodnocení či úpravy cen se zobrazují u každého majetku s možností volby různých období, což vám usnadní práci.

Co všechno získáte díky modulu Evidence majetku?

Galerie

Variabilní odpisové plány

U odpisovaného majetku jsou na základě zvolených parametrů počítány odpisy automaticky. Volit můžete zrychlený či rovnoměrný odpis, odpisovou skupinu a další. Při zvláštních požadavcích je možné tyto plány upravovat ručně. Záleží tedy na vás, jaký způsob zvolíte.

Sledování spotřeby

Neodpisovaný majetek je možné v evidenci sledovat i z hlediska spotřeby. Získáte tak přehled nad spotřebou například kancelářského materiálu či stravenek.

Podrobný výpis vlastností Evidence majetku

Další informace