Software pro evidenci smluv

Software Evidence smluv poskytuje profesionální evidenci uzavřených smluv. Díky přehlednosti ve správě agendy máte pod kontrolou platnosti smluv včetně jejich podmínek.

Evidence smluv dokáže kromě toho vystavovat pravidelné faktury z podstaty smluvních ujednání. Tato funkce je přínosná zejména pro společnosti poskytující pravidelné služby na základě smluv, jako například pronájmy, pravidelné servisní a podobné činnosti.

Co vše umožňuje software pro evidenci smluv?

Galerie

Pořádek ve smlouvách

Zmatek ve smlouvách, nedodržení smluvních podmínek nebo pouhé zmeškání termínu, může být nejen nepříjemné, ale také velmi drahé. Ať už se jedná o podmínky stanovené zákazníkem nebo dodavatelem.

Pořádek do smluv, kterých se ve firmě po čase nahromadí velké množství, pomáhá zavést modul Evidence smluv informačního systému Altus Vario. Každá zaznamenaná smlouva má přidělené jedinečné číslo. Záznam v systému nese základní podmínky jako datum uzavření, dobu platnosti a způsob výpovědi. Samozřejmostí je vazba smluvní strany na kontakty v adresáři systému, takže se rychle dostanete k souvisejícím dokladům, kontaktním informacím a osobám ve firmě. Zásluhou toho můžete rychle vyhledat smlouvy, kterým končí platnost nebo vyžadují vaši pozornost.

Periodická fakturace

U každé smlouvy lze nastavit předpis pro fakturaci. V předpisu je uvedena perioda fakturace, odběratel nebo dodavatel, text faktury a fakturované položky. Díky tomu lze například pravidelně generovat faktury na základě podmínek daných nájemní smlouvou.

Podrobný výpis vlastností modulu pro evidenci smluv

Další informace