Kniha jízd a cestovní příkazy

Modul Jízdy rozšiřuje Altus Vario o přehlednou evidenci jízd motorových vozidel, vyúčtování jak tuzemských tak zahraničních cest.

Modul Jízdy obsahuje dvě agendy – Jízdy a Cestovní příkaz.

Agenda Jízdy slouží k evidenci firemních a soukromých vozidel. Data je možné pořizovat podle ujetých kilometrů nebo na základě stavu tachometru. K jízdě lze pořídit všechny potřebné informace jako je čerpání PHM, vedlejší náklady spojené s jízdou, poskytnutou stravu.

Agenda Cestovní příkaz slouží k vytvoření cestovního příkazu a jeho vyúčtování. Vyúčtovat lze tuzemskou i zahraniční cestu, příkaz kalkuluje náhrady spojené s použitím soukromého vozidla, stravné, kapesné, krácení stravného. Účtovat lze každou jízdu zvlášť nebo kumulovaně za vybrané období.

Nastavení modulu, číselníků a dalších funkcí je možné pomocí dialogu Pomocné agendy, který obsahuje seznam řidičů, vozidel, tachometr, druhy vozidel, trasy, účel jednání, druhy PHM, ceny PHM, náhrady, krácení stravného.

Doplňkové funkce modulu: import dat z CCS karet, kontrola překryvu pořízených záznamů dle řidiče / vozidla za vybrané období.

Modul obsahuje tyto tiskové formuláře – Soukromé vozidlo, Firemní vozidlo, Kontrola spotřeby, Skutečný tachometr firemního vozidla, Cestovní příkaz.

Další informace