Modul pro snadnou správu korespondence

Modul slouží k evidenci přijaté a odeslané korespondence.

Co nabízí?

Galerie

Korespondence pod kontrolou

Snadným způsobem můžete evidovat došlou a odeslanou korespondenci. Každému dopisu je přiděleno jednací číslo. Lze vybrat referenta, který daný dopis vyřizuje. Můžete přiřadit kontakt z adresáře.

Delegování a historie

Ke každému jednacímu číslu lze přidávat další související aktivity, jako úkoly, záznamy historie do deníku událostí a připojovat související dokumenty.

Vlastnosti

Další informace