Manažerský reporting vám zajistí přehled

Pro vedoucí pracovníky je důležité dostávat informace o firmě v různých souvislostech. Zásadní analýzy a přehledy o firmě získáte s pomocí modulu Manager.

Co obsahuje modul Manager?

Galerie

Získejte přehled o chování zákazníků

Díky analýzám odběratele získáte přehled o chování vašich zákazníků. Můžete sledovat příliv nových klientů nebo úspěšnost získávání zákazníka. Díky možnosti kontroly indexu loajality, obratu a platební morálky budete vědět o klientech opravdu vše.

Mějte přehled o prodejích

Za pomocí analýz prodejů zjistíte, jak se daří vaší firmě. Můžete tak strategicky plánovat činnosti na další období. Je možné sledovat dlužníky, vyhodnocovat top odběratele a prodeje či prodej produktů.

Finanční analýzy

Stav podniku můžete sledovat pomocí finančních analýz, například bankrotních modelů, analýzy aktiv firmy, rentability nebo přehledů výsledků hospodaření.

Podrobný výpis vlastností modulu Manager

Další informace

Manažerské reporty

Finance

Lidské zdroje

Obchod

Výroba - zdroje

Aktiva

Du pont

Likvidita

Náklady

Rentabilita

Účetní výkazy

Zadluženost

Bankrotní modely