Modul pro řízení reklamací

Modul Reklamace zavádí pořádek do řízení reklamací zboží. S jeho pomocí budete mít přehled o zboží přijatém od zákazníků, termínech a stavu jednotlivých reklamací. Na reklamace od zákazníků navazuje část, která řeší reklamace směrem k dodavatelům.

Co vše nabízí modul pro řízení reklamací?

Galerie

Reklamace odběratelů

O přijaté reklamaci je veden záznam. Každý záznam obsahuje potřebné náležitosti jako číslo reklamace (RMA), datum přijetí, reklamované zboží, popis závady uvedené zákazníkem.

Kromě těchto údajů si můžete poznamenat další údaje, například způsob přijetí a požadovaný způsob odeslání.

Rychlé vyhledání historie

Software Reklamace poskytuje nástroje pro snadné vyhledání konkrétního prodeje danému zákazníkovi. Pokud používáte sériová čísla, reklamovaný produkt vyhledáte neomylně podle sériového čísla. Díky tomu dokážete vyhledat prodej v případě, že zákazník nemá prodejní doklad.

K danému prodeji je zároveň vyhledán nákup nebo výrobní šarže, ze které pochází zboží. Položky nákupu lze potom reklamovat u dodavatele.

Výměna nebo oprava

Proces reklamace závisí na zvoleném způsobu vyřízení. Zboží můžete na místě vyměnit, nebo přijmout do opravy nebo k výměně. Záměna může být za stejný, eventuálně podobný výrobek.

Záznam reklamace zachycuje průběh vyřizování, například zápis kontroly technikem, jeho vyjádření, informace o odeslání zboží dodavateli nebo do opravy. Díky tomu můžete zákazníka kdykoli zpravovat o stavu reklamace.

Internetové obchody a velkoobchody

Software pro řízení reklamací nabízí majitelům internetových obchodů anebo velkoobchodním prodejcům nástroje pro hromadné zadávání reklamovaného zboží. Zásluhou toho lze naráz vyřizovat reklamace většího množství zboží. To je užitečné, protože reklamované zboží můžete odeslat dodavateli například jednou zásilkou.

Podrobný výpis vlastností pro modul Reklamace

Další informace