Přijaté faktury

Přehled o dokladech je základem pro správné vyúčtování. Každý doklad, který přijmete, může být jednoduše zapsán do evidence a je k dispozici pro účtování a kontrolu.

Víceúčelový nástroj

Díky propracovaným funkcím můžete jednoduše provádět úkony spojené s přijatými doklady, mezi nimi například vystavit platební příkaz, faktury k přijatým dokladům a další.

Kontrola a automatizace

Funkce, kontrolující duplicitní zadání nebo zdvojení úhrady přijatého dokladu, zabraňují chybám při zpracovávání velkého množstvích dokladů.

Možnost vynucení zadávání kontrolního součtu dokladu pomáhá předcházet chybám zapříčiněným překlepy nebo přehlédnutím.

Obchodní podmínky a kontaktní údaje lze nastavit u dodavatele a není potřeba je opisovat. To zároveň poskytuje kontrolu například z hlediska dodržení cen ze strany dodavatele.

Příprava pro účtování

Textové předkontace dovolují, aby přijaté doklady zadávali do systému uživatelé, kteří nemají účetní kvalifikaci.

Přehled o činnostech

V rámci Přijatých dokladů je možné připravovat podklady pro Intrastat či pro DPH nebo třístranné obchody EU.

Kursové rozdíly

Altus Vario vám pomůže s automatickým výpočtem kursových rozdílů. Při platbě se provede rozúčtování placené faktury v částkách, které byly na faktuře uvedeny (kursem faktury) a rozdíl oproti platbě je vyčíslen jako kursový rozdíl.

 

Vlastnosti

Další informace