Software pro správu nemovitostí

Software Reality je nástroj pro efektivní správu komerčních realit, nebytových a bytových prostor. Je určen realitním kancelářím, správcům a vlastníkům komerčních i bytových objektů či obchodních center. Reality využijí i střední a větší bytová družstva.

Software Reality je specializovanou nadstavbou nad informačním systémem Altus Vario. Spolu s ním tvoří kompletní řešení zcela pokrývající veškeré potřeby pro vedení ekonomických, obchodních, mzdových a personálních agend společností. Díky tomu dostávají firmy z oboru nemovitostí ucelený systém bez kompromisů, kterými trpí řešení postavené na samostatných aplikacích pro vedení agend nemovitostí a účetnictví.

Součásti software Reality

Systém pro reality se skládá z několika částí, které přinášejí jeho uživatelům skutečně pohodlné a komplexní řešení správy jejich nemovitostí.

Adresář

Specializovaný adresář Reality je oproti adresáři systému Altus Vario rozšířen o specifická pole, která potřebují správci nemovitostí pro svoji činnost. Současně uživatelé mohou využívat pokročilých vlastností adresáře Varia, jako je vedení deníku obchodních aktivit, vazba na telefonní ústřednu (CRM) a podobně.

Správa budov

Agenda správy budov je hlavní agendou celého modulu. Jsou evidovány jednotlivé budovy (komplexy, pozemky, areály, …) a v rámci těchto budov pak jednotlivé nebytové a bytové prostory.

K budovám jsou evidovány základní identifikační a popisné údaje v předem daných polích. Další údaje jako podlaží, konstrukční prvky, odečtová měřidla, revize a propojené dokumenty jsou realizovány formou tabulek, které jsou vyplňovány podle potřeby.

Při zadávání konstrukčních prvků se vychází z předdefinovaného číselníku, který je možné uživatelsky rozšířit.

Každý typ objektu (budovy, byty a nebytové prostory) má vlastní kategorie a položky konstrukčních prvků.

Přímo na kartě budovy nebo prostoru či bytu je možné definovat jednotlivá technická zařízení pro kontrolu a hlídání termínů revizí.

Nebytové a bytové prostory

V rámci jednotlivých budov se následně zadávají karty jednotlivých nebytových nebo bytových prostor.

Na kartě podkladů pro platby se zadávají údaje o nájemci, údaje o smlouvě a podklady pro fakturaci a další údaje. Převážná většina informací je zadávána včetně jejich časové platnosti. To znamená, že modul Reality obsahuje a zobrazuje aktuální informace a nastavení, ale udržuje i informace o předchozích hodnotách.

Evidence smluv („Předpisy plateb“) obsahuje kromě základních informací i podklady pro vytvoření faktur. V rámci jedné smlouvy je možné generovat i více samostatných dokladů. Jednotlivé doklady mají vlastní definici položek, periodicitu fakturace a další údaje.

Doklady je možné vytvářet v korunách nebo v cizí měně. Je možné položky dokladu zadat v cizí měně, ale výsledný doklad zobrazit v korunách či naopak.

Podklady pro fakturaci obsahují všechna pole jako vydané doklady v systému Altus Vario. Navíc je možné v některých polích použít tzv. makro značky, které jsou při tvorbě dokladů nahrazeny skutečnými texty. Jde o značky popisující fakturované období a popis jednotky, které se fakturace týká.

Předpisy plateb

Agenda předpisů plateb obsahuje vytvořené doklady na základě podkladů pro fakturaci v evidenci smluv na kartách nebytových a bytových prostor. Vizuálně je agenda předpisů plateb podobná agendě vydaných dokladů v systému Altus Vario.

Pomocí průvodce novými předpisy se definují podmínky a pravidla pro vytvoření nových předpisů na základě výše zmiňované evidence smluv. Po vytvoření dokladů se nejdříve zobrazí soupis nových dokladů a provede se kontrola nových záznamů. Např. se kontroluje případná duplicita fakturace pro stejný objekt a období.

Cenové a licenční podmínky

Modul Reality není vázán na množství dokladů jako obchodní systém Altus Vario. Modul Reality podporuje stejnou licenční politiku jako Vario, tj. pevné i plovoucí licence. Cena licencí se pak odvozuje od odpočtu těchto licencí.

Další informace