Efektivní plánování zdrojů

Řízení a plánování zdrojů je integrováno do jádra informačního systému Altus Vario. Toto řešení přináší uživatelům nástroj poskytující centrální evidenci a plánování zdrojů napříč celým systémem.

Co nabízí řízení a plánování zdrojů?

Galerie

Evidujte libovolné firemní zdroje

Můžete evidovat všechny obvyklé typy podnikových zdrojů jako stroje, pracovníky, místnosti, nástroje ale také subdodavatele.

Každý zdroj souvisí s agendou, ze které vychází. Jestliže se jedná o zaměstnance, je vedený v agendě Personalistika nebo v agendě Mzdy. Pokud jde o majetek (budova nebo zařízení), je veden v Evidenci majetku. Díky tomu nedochází ke zbytečnému duplikování zadaných údajů.

Dostupnost a cena

Pro plánování a výpočet nákladů je každý zdroj spjatý s ceníkem (sazebníkem), který udává náklady na časovou jednotku jeho práce.

U každého zdroje lze předepsat dostupnost formou časových intervalů.

Plánování zdrojů

Moduly, jako například Výroba, plánují použití zdrojů automaticky. Modul Zdroje poskytuje v tomto případě jednotné nástroje pro zobrazení plánovacích tabulí nebo kalendářů s přehledem dostupnosti zdrojů.

Kromě toho je možné používat nástroje modulu Zdroje pro plánování přímo. Můžete například plánovat použití zdroje pomocí zobrazení časové osy.

Vlastnosti plánování a řízení zdrojů

Další informace