Altus Vario - Ekonomický software
Demoverze Uživatelská sekce Partnerská sekce

Co je nového v Altus Vario

Představujeme vám novou verzi firemního software Altus Vario. Jako každá nová verze přináší řadu nových užitečných funkcí, které pomohou zvýšit produktivitu Vaší práce. Hodně pozornosti jsme věnovali také ergonomii. Zjednodušení a zpřehlednění ovládání celého systému usnadní a zrychlí Vaší každodenní práci.

Nezapomněli jsme ani na správce a vývojáře. Instalace a aktualizace systému jsou nyní automaticky distribuované ve firemní síti z centrálního serveru. Vývojáři mají k dispozici nástroje pro rychlý a bezpečný vývoj rozšiřujících komponent.

Nové Vario je komplexní systém. Jeho zdrojový kód obsahuje více než 0,5 mil řádků zdrojového kódu, vývoj trval přes tři roky a celkem obnášel více než 20 tisíc člověko-hodin práce. Věříme, že výsledek stojí za to, a že s ním budete spokojeni.

Adresář

Adresář a CRM
Adresář doznal mnoha zásadních změn. Pracuje nyní s kontakty různého druhu, kromě firem můžete evidovat i jiné druhy organizací, osoby a podnikající osoby. Firmy lze dělit na pobočky, lze definovat dodací místa. U každého kontaktu můžete evidovat neomezený počet adres a ostatních kontaktních údajů (telefony, e-maily, kontakty instant messagingu).

Adresář a CRM
Obchodní údaje jsou rozšířeny o informace, které vám pomohou s efektivním marketingem a řízením kontaktů (CRM). Zákazníky lze segmentovat pomocí několika indexů. Indexy obratu, loajality a platební morálky mohou být automaticky vypočítány na základě vaší vlastní metodiky.

Adresář a CRM
Obrovské množství informací z Internetu teď můžete snadno využívat přímo z prostředí Varia.

Adresář a CRM
Nová agenda Kampaně. Správa prodejních kampaní patří z základní funkčnosti CRM systémů. Vario dokáže spravovat nejen obvyklé kampaně oslovující stávající klienty, ale též kampaně, které jsou zaměřeny na získání nových kontaktů.

Adresář a CRM
Nová agenda Obchodní příležitosti také patří k základnímu vybavení CRM systémů. Slouží k evidenci budoucích obchodních příležitostí a s její pomocí již vaše obchodní oddělení nepropásne žádný potencionální obchod.

Banka

Banka a příkazy
Doklady k úhradě se nyní vybírají přehledným průvodcem. Doklady, které nejsou schválené k úhradě, lze bezpečně vyřadit z úhrad.

Banka a příkazy
Při výběru dokladů k úhradě můžete libovolně filtrovat a řadit například podle měny účtu. Nově je ve Variu samostatný typ příkazu pro zahraniční platby. Díky tomu lze připravovat zahraniční příkazy se všemi potřebnými údaji pro odeslání homebankingem. Čísla účtů (tuzemské i IBAN) se automaticky převádějí na jednotný formát, který zaručuje snadné vyhlednání již použitých bankovních spojení.

Banka a příkazy
Vario vypočítává automaticky kursové a finanční rozdíly. Oba typy rozdílů lze současně účtovat. Byl přepracován systém uhrazených záloh tak, aby se záloha promítala do uhrazené částky faktury místo do jejího celkového součtu.

Evidence majetku

Evidence majetku
Evidence majetku nyní zvládá odpisování nehmotného majetku, přerušování odpisování, technické zhodnocení i u odepsaného majetku.

Manager

Manager
Modul Manager byl kompletně přepracován. Obsahuje množsví reportů ekonomických ukazatelů.

Mzdy

Mzdy
Zásadní rozšíření modulu Mzdy přinese nová verze Altus Vario v oblasti zaúčtování a evidence dovolené a zcela nové možnosti přinese agenda Nepravidelných pracovních režimů. Zaúčtování je rozšířeno zejména v možnostech účtování nákladů na střediska a zakázky. Rozšíření v oblasti dovolené nově umožní například sledování individuálních nároků, výpočet nároků u nepravidelných režimů, krácení nároku z důvodu dlouhodobé absence. Nová agenda Pracovních režimů poskytne nové nástroje pro evidenci odpracované a neodpracované doby u nepravidelných pracovních rozvrhů.

Pokladna

Pokladna
Pokladna se nijak výrazně nemění oproti předchozí verzi. Ovšem i do tohoto modulu se promítají systémové změny jako například: přesný stav zboží k dispozici, automatický výpočet slev, současný výpočet kursových a finančních rozdílů při úhradách faktur v hotovosti, propojení s internetem pro získání kontaktních údajů, možnost zaúčtování přímo z prvotního dokladu atd.

Přijaté doklady

Přijaté doklady
Přijaté doklady přinášejí zlepšení vazby s objednávkami a skladem, příjemnější zadání kontrolních součtů a všechna další vylepšení jako účtování z přijatých dokladů, nastavitelná zobrazení agendy atd.

Adresář a CRM
U přijatých dokladů lze zadávat přepočet DPH na vstupu celním kursem.

Sklad

Sklad
Sklad byl téměř kompletně přepracován. Nyní zajišťuje přesnou evidenci produktů a jejich variant, sériových čísel, šarží, trvanlivostí a balení. Obchodní případy spojují jednoznačně skladový doklad se zakázkou a fakturou. Rezervace jsou v novém Variu funkcí, která zajistí, že zákazník svůj produkt skutečně dostane. Stav skladu je vždy zobrazován včetně množství k dispozici.

Adresář a CRM
Katalog nyní obsahuje soustu nových polí, které jsou potřeba pro webové obchody a výrobu. U každého záznamu lze určit jeho typ (služba, zboží, výrobek, materiál...). Vario hlídá logické vazby, například u zboží vyplní sklad, ale u služby jej vyplnit nedovolí. Díky tomu budete mít pořádek i při velkých objemech obchodů.

Adresář a CRM
Vario bude též hlídat nejmenší nedělitelné množství produktů. Evidence sériových čísel, trvanlivostí, šarží a dalších údajů je zcela přepracovaná. Nyní můžete všechny tyto údaje používat najednou. Vario je eviduje přesně podle příjmů a výdejů. Jsou evidovány též vazby mezi doklady, takže například po výdeji zboží ze zakázky uvidíte přímo v zakázce konkrétní vydaná sériová čísla. Také můžete nastavit podle vašich zvyklostí, na kterých dokladech se tyto údaje zadávají. Kromě toho, že katalog obsahuje mnoho polí, lze pomocí nastavení Varia přidávat další zákaznické údaje. Tyto údaje se mohou lišit podle typu produktu (například u televizoru budete evidovat úhlopříčku, u zesilovače výstupní výkon) a díky tomu budete moci realizovat parametrické vyhledávání na míru ve vašem webovém obchodu.

Adresář a CRM
Ceníky. Není zde dost prostoru, abychom popsali všechny novinky v cenotvorbě. Takže jen heslovitě: platnost ceníků od-do nyní funguje lépe takže, že si ceny můžete připravit v libovolném předstihu, lze zadávat cenu také za množství od zadaného počtu kusů. Lze vytvářet ceníky, ve kterých se cena vypočte podle zadaných vzorců na základě nadřízeného ceníku. Díky tomu můžete automatizovat cenotvorbu podle vaší cenové politiky. Můžete definovat kategorie cen (cenové hladiny) a ty přiřazovat zákazníkům. To vám dovolí rozdělit ceníky podle druhů zboží nebo produktmanažerů. Slevy byly přepracovány. Jejich zadávání je nyní jednodušší a jejich vkládání do dokladu proběhne automaticky.

Účetnictví

Účetnictví
Účetnictví. Účetní potěší, že mohou zaúčtovat doklad přímo z prvotního dokladu. Novinkou je možnost povolit práci pouze do otevřených období. Díky tomu nemohou uživatelé měnit minulá období nebo omylem zapsat doklad do budoucího období. Kromě členění na středisko a zakázku lze definovat nákladové klíče, které mohou obsahovat libovolný počet členění.

Účetnictví
Nemusíte přecházet mezi Účetnictvím a moduly prvotních dokladů. Rozúčtování nyní vidíte přímo i na prvotním dokladu.

Vydané doklady

Vydané doklady
Fakturaci lze samozřejmě automatizovat prostřednictvím zakázek. Přímé vystavování faktur usnadní nové, chytré seznamy, které si poradí i s velkým počtem záznamů.

Vydané doklady
Položky dokladu se dají přizpůsobit. Řada vazeb se dá předem nastavit tak, aby uživatel nemusel stále odpovídat na stejné dotazy.

Vydané doklady
Upomínky jsou nyní samostatnou agendou. Díky tomu budete mít dokonalý přehled o všech odeslaných upomínkách.

Zakázky

Zakázky
Zakázky přinášejí dokonalý přehled o plnění jednotlivých položek. Seznam stavů byl rozšířen a upřesněn a tak nyní v každém okamžiku víte, jak probíhá plnění objednávek zákazníků.

Zakázky
Z detailu zakázky jedním kliknutím vystavíte fakturu s výdejkou a zakázku tak dokončíte.

Zakázky
S plněním zakázek vám pomůže zcela nový Průvodce plněním zakázek.

Zakázky
Nákup zboží je nyní přepracován. Průvodce objednáním pracuje s nákupní strategií (zboží na objednávku nebo na sklad podle bodu objednání). Dokáže vybrat dodavatele podle nejlepší ceny.

Co je nového pro uživatele

Přihlášení do Varia

Přihlášení
Více možností přihlášení volitelné automatické přihlášení bez zadávání hesla (doménová autorizace nebo-li single-sign-on). Volitelné přihlašovací jméno.

Rychlé spuštění

Úvodní obrazovka
Nová úvodní obrazovka umožňuje rychlý a přehledný přístup k modulům a funkcím. Každý si může umístit příkazy, které často používá, na úvodní obrazovku.

Úvodní obrazovka - přizpůsobení
Úvodní obrazovku si můžete přizpůsobit podle osobních preferencí.

Rychlé otevření agendy
Jakoukoli agendu otevřete rychle. Již nemusíte přecházet do jiného modulu. Můžete otevírat libovolné agendy bez ohledu na modul. Pokud často pracujete s více moduly najednou, ušetříte mnoho času.

Lepší ovládání a přehlednější zobrazení

Klasické zobrazení
Základní obrazovka agendy dovoluje volit různá zobrazení dat. Poklepáním můžete otevírat jakékoli záznamy. Díky novému menu se budete rychle orientovat v systému.

Nové zobrazení
Kromě tabulkového zobrazení dat, můžete volit též kontingenční tabulky a grafy, které vám pomohou s analýzou dat.

Jedním klikem
Dialogová okna byla přepracována podle nejnovějších ergonomických zásad. Výběry jsou nyní přehlednější a provedete je jedním kliknutím.

Leší seznamy
Seznamy jsou nyní realizovány pomocí tabulkového zobrazení. Tabulku můžete přizpůsobit, filtrovat a vyhledávat v ní.

Tabluky jsou lepší
Nastavitelné tabulkové zobrazení vám usnadní práci i v detailech záznamů.

Tisk

Tisk do PDF
Tisk do PDF je přímo vestavěn do Varia. Nepotřebujete PDF printer. Tiskové formuláře můžete přímo odesílat jako přílohy e-mailu.

Rychlý přístup k tiskovým formulářům
Pokud chcete vytisknout jiný tiskový výstup, nemusíte otevírat okno tisk.

Rychlý přístup k tiskovým formulářům
I z detailu záznamů můžete rychle vytisknout libovolný tiskový formulář.

Co je nového pro správce

Centrální instalace

Centrální instalace
Instalace je centralizovaná. Stačí zkopírovat nové komponenty na síťový server a jednotlivé počítače se zaktualizují automaticky. Díky tomu ušetříte náklady na provoz systému a budete mít jistotu, že všichni uživatelé používají aktuální verzi software.

Nastvení systému

Pro správce
Zcela přepracované je také nastavení Altus Vario. Přehlednější, přesnější, s více možnostmi. Nastavení se přednostně ukládají do databází a nikoli do registru. Díky této změně jsou všechna nastavení systému přenositelná.

Pro správce
Nový způsob nastavení oprávnění dovoluje definovat oprávnění jednotlivým uživatelům i skupinám uživatelů. Díky samostatnému oprávnění Odepřít je nastavení intuitivnější a odpovídá zvyklostem Windows.

Co je nového pro vývojáře

Nástroje SDK

Pro správce
SDK je doplněk, s jehož pomocí mohou nezávislí vývojáři vytvářet vlastní rozšíření Varia. V novém Variu jde o komplexní řešení,které obsahuje nejen nástroije pro vývojáře, ale také spoustu příkladů a vzorů.

Pro správce
Pomocí SDK lze pohodlně vytvářet nové komponenty Varia. Od tiskových výstupů, zobrazení a filtrů přes doplňky až po vlastní moduly. SDK též umožňuje vývojářům prozkoumat nastavení standardních komponent Varia.

Co se nevešlo

Tato stránka zobrazuje průřez nejzajímavějšími vlastnostmi nového Varia. Na všechny se nedostalo. vylepšeny však byly i další agendy.

Kursovní lístek obsahuje nyní celní kurs a vlastní kurs (pro ty kdo přijímají platby v jiné měně).

Deník umožňuje zaznamenávat změny záznamů včetně původní a nové hodnoty polí která si nastavíte. Záznam deníku lze podepsat elektronickým podpisem, čímž získáte průkazný záznam. Tím budete moci dokladovat splnění různých kroků v elektronické, nezměnitelné podobě. Hodí se i pro systémy řízení jakosti řady ISO 9000.

Úkoly jsou nyní součástí všech záznamů. Je vylepšené delegování a můžete omezit práva delegované osoby pouze na dokončení úkolu (nemůže měnit zadání).

Nastavení polí bude jistě hodně využívanou vlastností. Můžete omezovat přístup k určitým polím, definovat podmínky platnosti vložených hodnot, připojovat číselníky. Můžete též přidávat vlastní pole do datové struktury Varia.

Konzultace, nabídka a poradenství zcela zdarma, napište nám!