Pro vývojáře

Koupit nebo vyvinout vlastní?

Při použití koupeného informační systému se zpravidla nevyhnete změnám organizace práce ve firmě. Zkušenosti potvrzují, že vytvoření vlastního informačního systému je vždy časově a finančně náročnější než předpovídaly nejpesimističtější odhady. Se systémem Altus Vario je zde nová možnost: jako základ informačního systému použít Altus Vario, které řeší obecné agendy (například ekonomické, personální) a obecné funkce systému (uživatelská práva, sdílení dat) a zároveň je otevřené pro zákaznická řešení na několika úrovních od úprav sestav až po integraci vlastních modulů do systému.

Možnosti rozšiřování software Altus Vario

Díky použitým technologiím je možné Altus Vario rozšiřovat o vlastní tiskové výstupy, doplňky a moduly. Uživatelé nebo nezávislé vývojářské firmy mají možnost použít Vario jako základ svých vlastních řešení.

Úpravy tiskových formulářů

Standardní tiskové formuláře (faktury, dodací listy, pokladní doklady atp.) jsou otevřené pro návrh. Lze je upravovat obvyklým způsobem v Accessu. Pokud plánujete rozsáhlejší zásahy do návrhu tiskových formulářů, je potřeba zkontrolovat, zda sestava neobsahuje funkce pro dynamické formátování a případně je vynechat. Postup přidávání vlastních tiskových formulářů do modulů je k dispozici.

Doplňky

Funkce Varia lze rozšiřovat doplňky, které jsou známé vývojářům aplikací Accessu jako Add-ins. Doplňky jsou vhodné pro rozšíření nebo přizpůsobení funkcí Varia. S Variem je dodávána řada doplňků pro správu databází, konverzi dat, správu sestav filtrů a podobně.

Vlastní moduly

Pro zpracování agend, které nejsou součástí Varia, je možné doplnit systém vlastními moduly. Vario obsahuje obecné funkce, které zajišťují integraci libovolných modulů do systému.

Vario SDK

Pro správnou funkci vašich vlastních doplňků a modulů je potřeba, abyste dodrželi určité konvence. Vario SDK obsahuje popis aplikačního rozhraní a datových struktur. Naleznete jej ve složce SDK instalačního CD.

Vario SDK obsahuje:

Abyste mohli použít Vario SDK, musíte vlastnit registrované Vario a databázi MS Access 2003/2010/2013 CZ. Předpokládá se znalost systému Vario na úrovni správce a programátorská znalost prostředí MS Access a VBA.

Další informace

Dokumentace pro vývojáře (SDK)