Oborová řešení realizovaná se systémem Altus Vario

Systém Altus Vario řídí prakticky veškeré agendy, které potřebuje vést každá firma.

Základ systému tvoří agendy:

  • Řízení vztahů se zákazníky
  • Obchod
  • Finance a účetnictví
  • Mzdy a personalistika

Tyto části jsou oborově neutrální.

Volitelnými částmi systému jsou:

  • Řízení výroby
  • Řízení servisu
  • Řízení údržby
  • Půjčovna

 

Altus Vario nabízí kromě těchto modulů také řadu dalších, včetně úzce specializovaných řešení pro specifické obory. Softwarové řešení Altus Vario je navíc otevřené pro moduly vyvinuté klientovi na míru.

Hlavní výhodou softwaru je, že díky bohaté nabídce modulů a vysoké míře přizpůsobení dokáže řídit prakticky libovolnou činnost organizace. Jeho uživatelé se tak vyhnou nepraktickému propojování různých systémů, které nikdy nefunguje tak hladce, jako jednotný firemní systém.

Software pro obchodníky

Systém pro organizace zaměřené na služby

Systém pro výrobní firmy