Software pro neziskové organizace

Altus Vario je kompletní software určený také pro neziskové organizace, kterým umožňuje vedení účetnictví a výkaznictví specifické pro tento typ účetních jednotek. Ostatní vlastnosti a fukčnost se shodují s tím co je uvedeno u podnikatelských subjektů. Můžete samozřejmě vést účetnictví pro více účetních jednotek různého typu zároveň.

Systém pro neziskové organizace zaměřené na služby