Software pro malé, střední i velké firmy

Vyberte si kompletní řešení podle velikosti vaší firmy!


Software pro drobného podnikatele

Fyzické osoby a firmy do 10 zaměstnanců.

Více

Systém pro malou až střední firmu

Firmy s přibližně 10 – 50 zaměstnanci.

Více

Systém pro velkou firmu

Firmy s řádově stovkami zaměstnanců.

Více

 

CRM systém podle velikosti firmy

Jednou z prvních otázek při volbě firemního software je, zda informační systém zvládne požadovaný objem dat a počet uživatelů. Navíc by měl mít dostatečnou rezervu a zohledňovat předpokládaný růst vaší společnosti.

Nejde však jen o otázku výkonu techniky. U softwaru pro malou firmu jsou jiné nároky na zabezpečení dat než u firmy velké. Jiné jsou také nároky na členění funkcí podle zodpovědných osob a na administraci systému.

Technické požadavky na informační systém

Z technického hlediska jsou nejdůležitějšími parametry počet současně pracujících uživatelů a objem dat. Záleží však také na způsobu práce. V jedné firmě může celý den intenzivně pracovat 50 obchodních zástupců na zadávání objednávek zákazníků, fakturaci a výdeji zboží ze skladu. Jinde pracuje stejný počet lidí na dlouhodobých zakázkách, přičemž jednou za den otevřou zakázku, aby do ní zapsali odpracované hodiny.

Následující graf zhruba zobrazuje oblasti pokrývané systémem Altus Vario. Můžete si ověřit, zdali je software Altus Vario z hlediska kapacity vhodný i pro vaši firmu.

Objem dat (vyjádřený počtem vydaných faktur a počtem záznamů v účetním deníku) a intenzita zatížení (vyjádřená počtem uživatelů) jsou odvozeny od průměrné firmy. Pro zjednodušení jsou pominuty další faktory jako například výkon serveru (jeho hardwarová konfigurace) a průchodnost sítě.

velikost firmy a objem dat

Zvýhodněné ceny software pro malé firmy

Technologie software Altus Vario umožňuje využití systému v mnoha odvětvích. Informační systém je primárně určen pro provoz v sítích (10 – 50 uživatelů) se souborovým serverem nebo SQL serverem, ale stejně dobře ho lze provozovat i na samostatných počítačích. Díky tomu mohou systém používat nejen firmy, které zpracovávají stovky obchodních případů denně a pracují na desítkách počítačů, ale i firmy s nižšími nároky na objemy dat a počty uživatelů.

Uzpůsobili jsme cenovou politiku možnostem a nárokům jednotlivých firem. Menší firmy proto mohou získat software za zvýhodněnou cenu.

Jak vybrat správnou kategorii?

Základem pro výběr správné kategorie je určení množství dokladů nebo jiných záznamů, které potřebujete v jedné agendě.

  1. Určíte předpokládaný počet dokladů jedné agendy (faktur vydaných, faktur přijatých, pokladních dokladů atd.) za rok
  2. Výsledek porovnáte s povolenými počty dokladů, uvedenými níže pro každý modul

POZOR: Určující je agenda, ve které máte nejvyšší počet záznamů, protože moduly různých kategorií Varia není možné kombinovat pro jednu firmu.

Při nákupu modulu Účetnictví nebo Mzdy je nutno vzít v úvahu také kapacitní omezení těchto modulů. Pokud je nekupujete, nemusíte uvedené limity nijak řešit.

Poznámky:
- Počty dokladů v různých agendách se při určení kategorie nesčítají. Kategorii zvolíte podle vaší nejobsáhlejší agendy.
- Počty dokladu v různých firmách, které vedete ve Variu, se nesčítají. Kategorii určíte podle firmy s nevyšším počtem dokladů.
- Počet vedených firem není licenčně omezen (technicky je to 4 999).

Vario - Instalační DVD

Instalační DVD je nezávislé na kategorii Varia, protože neobsahuje žádné licence (kromě 30 denní testovací kategorie Vario Office/SQL Office bez omezení). Instalační DVD obsahuje veškerý potřebný software pro instalaci jakékoliv kategorie v libovolné konfiguraci – lokální i síťové. Dále obsahuje hypertextovou dokumentaci ve formátu komprimovaného HTML (.chm).

Vario – Licence

Po instalaci Varia máte k dispozici na dobu 30 dní neomezenou kategorii Varia (Vario Office/SQL Office) pro testovací účely. Abyste mohli Vario používat i po uplynutí této doby, je potřeba registrace.

Software Altus Vario zaregistrujete tak, že pomocí Průvodce registrací (součást doplňku Správce licencí) objednáte potřebný počet modulů pro vámi zvolenou kategorii Varia. Výrobce vám obratem zašle vaše licenční číslo, které zadáte ve Správci licencí. A registrace je hotová!

Není potřeba instalovat žádný další software ani přerušovat práci se systémem. Registrace, zakoupení nebo dokoupení licencí či přechod na vyšší kategorii lze uskutečnit okamžitě přímo z Varia.

  Základní kategorie1) Vario Zvýhodněné kategorie Vario
  SQL OFFICE2) OFFICE BUSINESS SMALL OFFICE START FREE OFFICE3)
Vhodný pro Velké firmy Velké firmy Firmy s obratem přes 30 mil. ročně Firmy přibližně s deseti zaměstnanci Živnostníci, rodinné podniky Začínající firmy, testování
Max. počet dokladů v agendě / rok neomezeno
optimum do 500 000
neomezeno
optimum do 50 000
2 000 1 000 300 100
Max. počet řádků v deníku neomezeno
optimum do 1 mil.
neomezeno
optimum do 200 000
20 000 10 000 3 000 1 000
Max. počet dokladů v agendě Adresář neomezeno neomezeno 6 000 3 000 900 300
Max. počet pracovních poměrů neomezeno neomezeno 50 25 5 1
Extra uložení dat na SQL serveru  -  -  -  - zdarma

1) Vario Office nemá kontrolu maximálního počtu záznamů. Technický limit je kolem 50 tisíc záznamů v jedné agendě. Maximální objemy dat, se kterými lze prakticky pracovat, závisí na způsobu práce, počtu uživatelů a parametrech sítě. Při počtech záznamů v řádu desítek tisíc na agendu doporučujeme konzultaci s výrobcem nebo otestování na demoverzi.

2) Možnost uložení dat na SQL serveru (při zachování možnosti zakládat firmy s daty na souborovém serveru). Použití SQL serveru se doporučuje pro vyšší objemy dat, pro větší počty současně pracujících uživatelů a při vyšších nárocích na bezpečnost dat.

3) Hlavní předností této kategorie je, že její licence je zdarma. Je určena pro malé nebo začínající firmy. Licenci Free Office můžete také použít, pokud vám nestačí na testování standardních 30 dní.