Systém pro firmy střední velikosti

Altus Vario je kompletní podnikový software kategorie "all-in-one ERP systém". Vede úplnou ekonomickou agendu a veškeré obchodní aktivity. Vyniká jedinečnou variabilitou, díky níž se přizpůsobí požadavkům zákazníka.


Zaměřen na střední firmy

Altus Vario je zaměřen na potřeby firem střední velikosti. V tomto segmentu nabízí optimální rozsah funkcí, jejichž členění odpovídá strukturování vnitropodnikových procesů ve středních firmách. S touto vlastností souvisí i podrobné definování oprávnění uživatelů. Snadné přizpůsobení požadavkům zákazníka a dostatečný výkon pro předpokládaný objem dat jsou dalšími rysy, které přinášejí výhody zejména firmám střední velikosti.

Další informace

Střední firma

Dle členění Evropské komise jsou firmy s 50 - 250 zaměstnanci a obratem do 50 mil. EUR klasifikovány jako střední. Tohoto členění se držíme v našem přehledu, ovšem je potřeba si uvědomit, že na vhodnost software má vliv spíše počet uživatelů. Na druhém místě je počet dokladů nebo účetních transakcí a počet zaměstnanců. Obrat je nepodstatný.