Systém pro velké firmy

Altus Vario je kompletní podnikový software kategorie „all-in-one ERP systém“. Vede úplnou ekonomickou agendu a veškeré obchodní a výrobní aktivity. Vyniká jedinečnou variabilitou, díky níž se přizpůsobí požadavkům zákazníka.

Dostatečný výkon pro růst

Altus Vario je flexibilní software, který je vhodný i pro použití ve velkých firmách. Limitem je počet uživatelů, který by měl být do cca 100 současně pracujících. Počet obchodních případů je limitován zhruba 100 000 měsíčně.

Podpora podnikových procesů

Altus Vario nabízí optimální rozsah funkcí, jejichž členění odpovídá strukturování vnitropodnikových procesů ve velkých organizacích.

Podrobná oprávnění

S členěním procesů souvisí i podrobné definování oprávnění uživatelů. Snadné přizpůsobení požadavkům zákazníka přináší jednoduché řešení osobitých požadavků.

Další informace o softwaru Vario

Velká firma

Dle členění Evropské komise jsou firmy do 250 zaměstnanců a obratem do 50 mil. EUR klasifikovány jako malé a střední. V našem přehledu se držíme tohoto členění a firmy nad 250 zaměstnanců řadíme mezi velké. Na vhodnost software má však vliv spíše počet uživatelů. Na druhém místě je počet dokladů nebo účetních transakcí a počet zaměstnanců. Obrat je nepodstatný.