4 legislativní změny, které nesmí utéct zaměstnavatelům

4 legislativní změny, které nesmí utéct zaměstnavatelům

Před vánočním návalem je ideální doba připomenout si důležité legislativní novinky. Proto jsme pro vás vybrali a sepsali 4 významné změny v daňovém balíčku a v zákonech o zaměstnanosti a o nemocenském pojištění. Připomeňte si, jak je to s vlastnoručním podpisem na prohlášení poplatníka nebo kdy začíná elektronická evidence náhradního plnění.

1. Od července se zvýšilo daňové zvýhodnění na děti

16. června vyšel ve Sbírce zákonů, účinnosti tedy nabyl 1. července. Řeč je o daňovém balíčku neboli oficiálně Zákonu, kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Pro mzdové účetní to znamená mimo jiné i nový způsob vyplácení daňového zvýhodnění na děti. Pro zdaňovací období roku 2017 a 2018 se zvýší několik částek:

 • Ačkoliv novela zákona nabyla účinnosti až v červenci, stanovuje vyšší daňové zvýhodnění pro celý rok 2017. Na druhé dítě se zvýhodnění zvyšuje o 200 korun měsíčně (2 400 korun ročně) a na třetí a další dítě o 300 korun měsíčně (3 600 korun ročně).
 • Další úpravy zvýhodnění se pracující dočkají ve zdaňovacím období 2018, kdy se zvyšuje částka i na první dítě – o 150 korun měsíčně (1 800 korun ročně).

2. Na prohlášení poplatníka už nemusí být vlastnoruční podpis

Elektronická komunikace postupně vytlačuje tu papírovou. Uvědomují si to i poslanci, a proto daňový balíček přináší novinku ve způsobu podepisování prohlášení poplatníka daně. Už od roku 2018 totiž nebude nutné podepsat prohlášení ručně. Zákon stanovuje několik možností, jak stvrdit platnost údajů na „růžovém prohlášení”:

 • elektronickým podpisem,
 • potvrzením ve firemním informačním systému
 • a zůstává i klasický vlastnoruční podpis.

Důležité je, aby bylo jasně prokazatelné, že prohlášení poplatníka učinil právě konkrétní zaměstnanec. Ale jakým způsobem přesně prohlášení učiní, si stanovují firmy ve svých interních pravidlech.

3. Startuje elektronická evidence náhradního plnění

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Zákon o zaměstnanosti jim ale umožňuje místo toho upřednostnit takzvané náhradní plnění, při kterém nakoupí zboží či služby od zaměstnavatele, který má víc než polovinu handicapovaných zaměstnanců.

A právě náhradního plnění se týká legislativní novinka, která začne platit ještě v roce 2017. Novela zákona stanovuje, že náhradní plnění bude platné, pouze pokud poskytovatel náhradního plnění zadá podrobnosti o transakci do nově vznikající elektronické evidence Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zaměstnavatelé handicapovaných, kteří poskytují náhradní plnění, musí zadat údaje do 30 dní od zaplacení zboží a služeb. Do evidence budou zadávat například:

 • identifikační údaje odběratele,
 • cenu zakázky
 • nebo datum dodání výrobků a služeb.

Nová povinnost platí od 1. 10. 2017. Více podrobností o evidenci zjistíte přímo v dokumentu Ministerstva práce.

Abychom vám zadávání údajů do evidence usnadnili, plánujeme vydat a zapracovat do Varia nový tiskový formulář.

4. Evidujte novou otcovskou dovolenou ve Variu

První podrobnosti o nové otcovské dovolené, kterou přinesla novela zákona o nemocenském pojištění, jste si už mohli přečíst v našem dřívějším článku. S dovolenou souvisí také nově zavedená dávka nemocenského pojištění, kterou budou novopečení otcové čerpat po dobu 1 týdne.

Novela nabude účinnosti 1. února 2018, a proto bude možné čerpat otcovskou na dítě narozené od 21. prosince 2017 a později. Podle přechodného ustanovení totiž nárok na dávku otcovské poporodní péče vzniká, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů před dnem nabytím účinnosti.

Takzvaná otcovská se bude evidovat přímo ve Variu a bude možné si vytisknou příslušný tiskový formulář na PSSZ. Ještě ho ale pro vás k prohlédnutí nemáme, protože zatím nevyšel závazný dokument Přílohy k žádosti.

Co by vás ještě mohlo zajímat

Legislativních novinek, které v následujících týdnech a měsících nabývají účinnosti, je samozřejmě mnohem více. Patří k nim například:

 • zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018,
 • zvýšení vyměřovacího základu pro pojistné od 1. ledna 2018 u osob, za které je plátcem stát,
 • změny ve zdanění příjmů na základě DPČ, pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení poplatníka,
 • změna limitu daňového osvobození jednoho odběru krve.

Stále pro vás sledujeme novinky v legislativě. Buďte s námi na Facebooku a Twitteru, ať vám nic neuteče.