Výrobní firmy

Organicky propojená výroba s kvalitním ERP systémem je splněný sen každé výrobní firmy. Na jednom místě najdete vše - objednávky, řízení skladových zásob, plánování a zadávaní výroby, odvedení výrobků a dodání zákaznikovi. Podklady si přebírají i ekonomické a mzdové agendy, a proto vždy víte, jak na tom jste.

Čeho si výrobní firmy nejvíc cení?

Ať již je vaše výroba zakázková, kusová nebo sériová, s Variem máte vyhráno. Disponuje totiž všemi potřebnými funkcemi pro strojírenství, potravinářství, oděvní a kožedělný či plastikářský průmysl.

Spolehlivě spočítá požadavky na výrobu a dle zvolené strategie provede výrobní simulaci. Plánuje zdroje (stroje,zařízení a pracovníci) podle požadovaných dovedností v technologických postupech. Vyřeší zastupitelnost. Vždy máte přehled o kapacitních možnostech.

Vario Vám poskytne podporu automatizace sběru dat z výroby. papírové formuláře na výrobních halách jsou s Variem minulostí. Získaná data jsou připravena pro využití v ostatních agendách systému.

Více o systému

Kterým výrobním firmám Vario pomáha?

De & Co Hranice
Výrobní firmy

De & Co Hranice

„S Variem jsme spokojení a můžeme ho doporučit. Šetří nám spoustu času. Už se nestává, že dva lidé dělají zbytečně stejnou práci.“

TOMÁŠ RÖSSNER jednatel

VAVRIK group
Výrobní firmy

VAVRIK group

Inženýrská společnost používá Vario pro řízení výroby, obchodních procesů, zpracování mezd a účetnictví. Systém mají v cloudu a přizpůsobený znakům azbuky.

VAVRIK group

HP Trend
Výrobní firmy

HP Trend

Výrobce plastových potrubních systémů a součástek pro automotiv a elektroprůmysl sleduje Variem veškeré své aktivity. Nejdůležitější je výroba, která řeší specifika plastikářů, následuje ji v tomto oboru neméně důležitá interní údržba strojů a forem, řešená modulem servis a všechny obchodní moduly systému. Nejvýznamnějším přínosem zavedení Varia do společnosti bylo jednoznačně sjednocení firemních činností do společného systému. Aktuálně se plánuje ještě rozšíření systému o skladové čtečky.

HP Trend