Výrobní firmy

Organicky propojená výroba s kvalitním ERP systémem je splněný sen každé výrobní firmy. Na jednom místě najdete vše - objednávky, řízení skladových zásob, plánování a zadávaní výroby, odvedení výrobků a dodání zákaznikovi. Podklady si přebírají i ekonomické a mzdové agendy, a proto vždy víte, jak na tom jste.

Čeho si výrobní firmy nejvíc cení?

Ať již je vaše výroba zakázková, kusová nebo sériová, s Variem máte vyhráno. Disponuje totiž všemi potřebnými funkcemi pro strojírenství, potravinářství, oděvní a kožedělný či plastikářský průmysl.

Spolehlivě spočítá požadavky na výrobu a dle zvolené strategie provede výrobní simulaci. Plánuje zdroje (stroje,zařízení a pracovníci) podle požadovaných dovedností v technologických postupech. Vyřeší zastupitelnost. Vždy máte přehled o kapacitních možnostech.

Vario Vám poskytne podporu automatizace sběru dat z výroby. papírové formuláře na výrobních halách jsou s Variem minulostí. Získaná data jsou připravena pro využití v ostatních agendách systému.

Více o systému

Začínáte s řízením výroby?

Z Varia budete mít radost, protože neřešíte kompromis mezi cenou a funkcemi. Zjistěte víc o možnostech systému Vario.

S Vario WMS bude váš sklad fungovat online.

Vario WMS pomáhá řídit a automatizovat skladové operace.

Dejte sbohem rutinním činnostem.

Využijte možnosti automatizace a robotizace.

Kterým výrobním firmám Vario pomáha?

De & Co Hranice
Výrobní firmy

De & Co Hranice

„S Variem jsme spokojení a můžeme ho doporučit. Šetří nám spoustu času. Už se nestává, že dva lidé dělají zbytečně stejnou práci.“

TOMÁŠ RÖSSNER jednatel

HP Trend
Výrobní firmy

HP Trend

Výrobce plastových potrubních systémů a součástek pro automotiv a elektroprůmysl sleduje Variem veškeré své aktivity. Nejdůležitější je výroba, která řeší specifika plastikářů, následuje ji v tomto oboru neméně důležitá interní údržba strojů a forem, řešená modulem servis a všechny obchodní moduly systému. Nejvýznamnějším přínosem zavedení Varia do společnosti bylo jednoznačně sjednocení firemních činností do společného systému. Aktuálně se plánuje ještě rozšíření systému o skladové čtečky.