Software pro řízení výroby

Pro Altus Vario jsou k dispozici dvě řešení výroby, která se liší svým rozsahem. První slouží pro nenáročné řízení zakázkové a malosériové výroby. Druhým řešením je soubor modulů pro komplexní plánování (TPV, CRP, ATP) a řízení výroby. Více se můžete dozvědět na stránce modulu Výroba.

Výrobní software Altus Vario je vhodný pro:

Software pro řízení montáže a demontáže

Prostřednictvím software výroby je možné řídit montážní práce nebo realizaci zakázkových prací.

Zvláštním případem je možnost řízení demontáží, kdy výstupem procesu jsou jednotlivé komponenty, získané výrobním procesem ze vstupní suroviny nebo zařízení.

Software pro stavebnictví, realizaci interiérů a exteriérů

Altus Vario obsahuje funkčnost požadovanou stavebními nebo realizačními firmami.

Co umožňuje software pro stavebnictví?

Software pro elektroinstalace a realizaci zabezpečovacích zařízení

Altus Vario využívá řada firem, které realizují projekty v oblasti elektroinstalací a v podobných oborech. Řízení zakázek může být řešeno na míru pro každého konkrétního klienta. Zákazníci mají k dispozici modul Údržba, který slouží k řízení servisu a údržby vlastních i cizích zařízení.

Software pro nakladatelství, vydavatelství a tiskárny

Software Altus Vario je vhodný také pro nakladatelství nebo tiskárny. Kromě funkcí řízení výroby a skladu nabízí také implementaci správy předplatitelů a autorských honorářů, což je právě pro vydavatelství velice užitečné.

Software pro řízení výroby v ostatních oborech

U výroby se často setkáváme se zcela individuálními požadavky. Díky možnosti realizovat snadno a rychle zákaznická řešení jsme schopni vyhovět různorodým potřebám našich zákazníků. Pokud jste zde nenašli řešení z vašeho oboru, kontaktujte nás a společně najdeme řešení přesně pro vaše potřeby.

Další informace o software pro řízení výroby