Všeobecné podmínky účasti na školení

Objednávka účasti na školení

  • Na školení se může přihlásit jakákoliv osoba (omezení je dané pouze v bližším popisu školení v odstavci „Předpoklady účasti“).
  • Potvrzením přihlášky ze strany Varia se tato přihláška stává závaznou.

Zrušení účasti

Storno účasti musí být provedeno prokazatelnou formou, tzn. písemně nebo elektronickou poštou.

  • Při odhlášení 3 dny a více před školením, bez storno poplatku.
  • Při odhlášení 2 dny před školením, storno poplatek ve výši 50 % z ceny školení.
  • Při odhlášení 1 den před a v den školení, storno poplatek ve výši 100 % ceny školení.

Storno poplatek je účtován i v případě, že zákazník má smluvené individuální podmínky školení.

Vario si vyhrazuje právo v případě malého počtu účastníků školení zrušit. V případě zrušení školení jsou přihlášení účastníci informováni.