Zásobování

nákupu a skladových zásob je klíčovým nástrojem obchodních a výrobních firem. Softwarový modul Altus Vario poskytuje propracovaný systém nákupu zboží a materiálu pro výrobu, automatizovaný pomocí nákupních strategií.

Nákupní strategie a řízení skladových zásob

Libovolnému produktu lze určit nákupní strategii na konkrétním skladu. Díky tomu můžete řídit skladové zásoby podle svých představ.

Vario se postará o to, aby na skladu byla optimální zásoba běžných produktů. Stejně dobře bude řídit nákup zboží, které dodáváte až na základě objednávky zákazníka. Proto budete mít stále dostatek zboží na skladu.

Objednací plán

Objednání je založeno na komplexním algoritmu, který vytváří objednací plán. Objednací plán bere v úvahu skladovou zásobu, dodací lhůty a požadované termíny dodání zboží z obchodních i výrobních zakázek. Systém dokáže vybrat dodavatele s nejlepší cenou nebo dobou dodání.

Pro uživatele je použití objednacího plánu velice přehledné díky průvodci, který zobrazí návrh objednaného zboží, rozepsaný podle jednotlivých dodavatelů.

Varianty produktů

Zboží, které se vyskytuje ve více variantách, jako jsou například barvy nebo velikosti, lze zadávat do katalogu pod jedním produktem s jednotným číselníkem. Díky tomu uspoříte spoustu času při správě katalogů, vše je navíc velice přehledné.

U každého produktu můžete také zvolit, zda chcete při příjmu a výdeji evidovat další upřesnění. Mezi nejčastější patří například:

Pro jednotlivé položky lze definovat objednací strategii a požadovanou skladovou zásobu.

Sklad poskytuje podrobný přehled o dostupnosti zboží včetně počtu požadavků, rezervací a objednaného množství.

Podrobný výpis vlastností modulu zásobování

Další informace