Modul pro řízení nákupu zboží

Software pro řízení nákupu zboží je klíčovým nástrojem obchodních a výrobních firem. Altus Vario poskytuje propracovaný systém nákupu zboží, automatizovaný pomocí nákupních strategií. Nákup zboží a služeb je přehledně provázaný s přijatými objednávkami, žádný požadavek zákazníka proto nebude díky Variu opomenut.

Jaké možnosti nabízí softwarový modul pro nákup Altus Vario?

Objednací plán

Objednání je založeno na komplexním algoritmu, který vytváří objednací plán. Objednací plán bere v úvahu skladovou zásobu, dodací lhůty a požadované termíny dodání zboží z obchodních i výrobních zakázek. Systém dokáže vybrat dodavatele s nejlepší cenou nebo dobou dodání.

Přehledný průvodce zaručuje snadné použití. Zobrazuje návrh objednání zboží, rozepsaný podle kategorií jednotlivých dodavatelů.

Nákupní strategie a řízení skladových zásob

U libovolného produktu lze určit nákupní strategii. Díky tomu můžete řídit skladové zásoby přesně podle svých představ.

Vario se postará o to, aby na skladu byla optimální zásoba běžných produktů. Stejně dobře bude řídit nákup zboží, které dodáváte až na základě objednávky zákazníka.

Velkoobchod

Nákupní strategie řeší všechny obvyklé způsoby nákupu a prodeje ve velkoobchodních firmách. Řízení zákazníků umožňuje přiřazovat cenové podmínky na základě dosažených obratů.

Maloobchod

Maloobchodní prodej je realizován počítačovými pokladními terminály, které mohou být vybaveny zákaznickými monitory, čtečkami čárových kódů, peněžními zásuvkami a dalšími obvyklými zařízeními.

Platbu lze přijímat v hotovosti, platebními kartami (VISA, MasterCard atd.) nebo ve formě kuponů a splátek.

Poptávky

Poptávky na dodavatele můžete vystavovat přímo z Varia. Poptávky budou obsahovat identifikaci produktů podle ceníku dodavatele a zároveň vaši identifikaci. Díky tomu nebude docházet k nedorozumění. Schválenou nabídku lze jednoduše převést na objednávku, čímž se šetří čas a omezuje riziko vzniku chyb při plnění požadavku zákazníka.

Objednávky

Objednávky na vaše dodavatele jsou důležitou součástí procesu zásobování. Díky objednávkám vidíte stav každé objednané položky. U jednotlivých objednaných položek můžete evidovat předpokládaný termín dodání, což vám umožňuje plánovat plnění zakázek nebo informovat zákazníky o stavu dodávky.

Při příjmu zboží od dodavatele dokáže Vario vyhledat konkrétní objednávky a změnit stav příslušného množství objednaných produktů na „dodáno“. Čas je možné spořit také tím, že vystavíte příjmový doklad na zboží přímo na základě objednávky.

Katalogy zboží pro e-shop

Ve Variu vytváříte katalogy zboží, které obsahují všechny potřebné informace. Zboží můžete řadit do stromových kategorií, které jsou pro současné webové obchody naprostým standardem.

Běžné parametry, uvedené u zboží:

Kromě těchto parametrů je možné do katalogu vkládat také libovolné množství zákaznických údajů, jako je úhlopříčka obrazovky, rozlišení a další. Ty jsou závislé na druhu prodávaného zboží.

Varianty produktů

Pokud máte zboží, které se vyskytuje ve více variantách, jako jsou barvy nebo velikosti, můžete ho zadávat do katalogu jako jeden produkt s číselníkem příslušných variant. Díky tomu uspoříte čas při správě katalogů.

U každého produktu je možné také zvolit, zda chcete při příjmu a výdeji evidovat další upřesnění, jako jsou sériová čísla, čísla šarží a trvanlivost.

Podrobný výpis vlastností modulu nákup

Další informace