Softwarový modul pro správu skladu

Software pro sklady pokrývá, díky široké paletě funkcí a nastavení, náročné požadavky firem obchodujících se zbožím, ale také výrobních společností. Můžete jej použít samostatně, je však možné využívat také výhody, plynoucí z propojení s ostatními moduly.

Co nabízí modul sklad?

Nákupní strategie a řízení skladových zásob

U každé skladové položky lze nastavit objednací strategii. Strategie určuje, zda se produkt objednává na sklad (například podle bodu objednání nebo podle minimální zásoby), nebo zda je objednán až na základě poptávky zákazníka či podle plánu výroby.

Objednávání zboží a materiálu je založeno na komplexním algoritmu, který bere v úvahu skladovou zásobu, dodací lhůty a požadované termíny dodání zboží z obchodních i výrobních zakázek. Systém mimo jiné dokáže vybrat dodavatele s nejlepší cenou nebo dobou dodání.

Skladové karty a historie položek

Skladové karty obsahují přehled o aktuální zásobě na skladu, množství blokovaném pro konkrétní zákazníky, dostupném množství a ceně skladové zásoby. K dispozici je přehledná historie každé skladové položky.

Pohyby skladových položek, zaznamenané na kartě:

Mezi další informace, zaznamenané na kartě, patří například umístění položky, sériová čísla, trvanlivosti a šarže.

Přehled o každém pohybu

Se systémem skladových dokladů budete mít přehled o každém pohybu prostřednictvím výdejek, příjemek, převodek mezi sklady a vratek. Pro usnadnění práce je možné doklady nejen vystavovat přímo ze skladu, ale také z dalších částí Altus Vario, mezi něž patří moduly Prodejna, Zakázky, Objednávky, Přijaté doklady a Vydané doklady.

Umístění zboží ve skladu

Pro každý sklad lze definovat seznam lokací. Může se jednat o oddělení skladu, pozice v regálech a podobně. U každé lokace lze volitelně definovat rozměry, pro jaké produkty je pozice určena a jaká je její kapacita.

V přehledu je potom možné zobrazit, jaké skladové položky a v jakém množství jsou umístěny na dané pozici. Na skladové kartě je zobrazen přehled pozic s uvedeným množstvím daného zboží.

Inventury v libovolném množství

U každého skladu lze provést libovolné množství inventur. Množství jednotlivých produktů je možné zadávat přímo, čtečkou čárových kódů nebo ho importovat z přenosného zařízení. Funkce inventury vyčíslí rozdíly, provede vyrovnání skladu a vytvoří příslušné doklady pro účetnictví. U každé skladové položky lze určit, do jaké úrovně podrobností se bude provádět inventura. Základní úrovní je množství jednotek, lze inventarizovat jednotlivá balení, sériová čísla, šarže a trvanlivosti. Provedené inventury jsou archivovány.

Různé varianty jednoho produktu

Evidovat více variant produktů není pro Altus Vario problém. Podrobné členění množství produktu podle barvy, velikosti (například triček), šarže nebo trvanlivosti vám přinese přehled nad podrobnostmi jakýchkoli produktů.

Celá balení a alternativní jednotky

Produkty lze přijímat a vydávat také v celých baleních nebo v alternativních jednotkách. Balení jsou řešena včetně možnosti automatického rozbalování. Je též možné používat čárový kód za celé balení pro příjem a výdej po baleních.

Podrobný výpis vlastností modulu sklad

Další informace