Moduly a funkce software Altus Vario

Variabilní modulární systém

Všechny moduly systému Altus Vario úzce spolupracují, ale každý z nich může být používán i samostatně. Například modul Banka zapisuje uhrazené částky u faktur v modulu Vydané doklady, ovšem pokud modul Banka nepoužíváte, můžete úhrady zapisovat přímo ve Vydaných dokladech. Každý uživatel má možnost vybrat si pouze ty moduly, které potřebuje, a sestavit si z nich systém, který odpovídá přesně jeho potřebám.

Jednotné řešení a konzistence systému

Všechny moduly mají důležité společné funkce, které zajišťují dokonalou konzistenci různých součástí systému. Modulární systém Altus Vario poskytuje společné rozhraní pro Adresář, Doklady a Katalog produktů. Mezi další společné modulární funkce patří správa uživatelů, přístupových práv, tisku, nastavení systému, hledání údajů ve všech agendách, úkoly a mnoho dalších.

Úkoly napříč systémem

Unikátní vlastností je systém úkolů. Během práce s kterýmkoli modulem můžete zapisovat sobě nebo kolegům poznámky do seznamu „co je třeba udělat“. Tyto úkoly navíc generuje sám systém za vás. Když například naskladníte zboží s nulovou cenou, do úkolů vám zapíše „Nezapomeňte doplnit cenu u produktu X na příjemce číslo PRIJ001, až bude známá“.

Neomezené knihy dokladů

Zde uvedené vlastnosti jsou shodné pro níže popisované moduly dokladů. Každý z modulů umožňuje založit neomezený počet knih dokladů. Každá kniha má vlastní číselnou řadu. V knize můžete vystavit libovolný druh dokladu (relevantní pro danou agendu) nebo máte možnost knihu omezit na určitý doklad. Každý si tak může zvolit vlastní systém organizace dokladů.

Snadný přístup k dokladům

Společné rozhraní pro všechny doklady dokáže zobrazit libovolný doklad v jiném modulu, než ve kterém vznikl. Například si můžete otevřít fakturu přímo z položek bankovního výpisu a zkontrolovat údaje. Ke každému dokladu lze zobrazit přehled souvisejících dokladů.

Doklady v různých měnách

Všechny doklady je možné vést ve dvou měnách současně, takže máte okamžitý přehled o částkách v korunách i cizí měně. Částky se automaticky přepočítávají oběma směry podle zadaného kurzu nebo podle modulu Kurzovní lístek. Díky tomu je možné pořizovat faktury do a ze zahraničí, vést devizové pokladny a banky.

Šablony záznamů šetří čas

Pro vystavení nových dokladů lze ve všech modulech použít šablony nebo kopii existujícího dokladu. V šablonách se dají nastavit výchozí hodnoty libovolných údajů dokladu a jeho položek, nebo si můžete připravit vyplnění dokladů včetně položek.

Další informace