Modul pro správu katalogu zboží

Software Altus Vario umožňuje vytvářet a spravovat katalogy zboží a služeb. Katalogové položky je možné uspořádat do přehledných stromových struktur. U každého produktu lze evidovat všechny obvyklé údaje a kromě nich mohou uživatelé přidávat i řadu dalších. Díky tomu je možné efektivně spravovat i velmi rozsáhlé katalogy pro webové obchody, ale také klasické tištěné katalogy nebo ceníky.

Nákupní strategie

U každého produktu lze v katalogu předepsat nákupní strategii. Tuto strategii je možné dále upřesnit pro konkrétní sklady. Altus Vario obsahuje předdefinované strategie pro udržování požadované skladové zásoby nebo pro nákup na základě přijatých objednávek či probíhajících zakázek. Software vypočte na základě zvolené strategie množství, které je potřeba objednat. Algoritmus objednání dokáže navíc navrhnout dodavatele podle nejlepší ceny nebo s nejkratší dobou dodání.

Varianty zboží

Varianty slouží k členění produktů podle barvy, velikosti (obuv, oblečení), provedení nebo jiných kritérií. Díky tomu nemusíte definovat pro každou variantu produktu novou katalogovou položku. Pouze určíte, v jakých variantách se produkt dodává. Katalogy jsou díky tomu přehlednější.

Ke každé variantě lze definovat samostatné čárové kódy a cenu. Více informací o různých druzích zboží najdete v sekci Hledám řešení pro obchod.

Ceníky zboží

Propracovaný systém ceníků vám dává možnost nastavit pro každého dodavatele či odběratele vlastní ceny. Předem určená doba usnadní práci s kontrolou platnosti.

V případě rozsáhlých katalogů lze ceníky rozdělit například podle výrobce či druhu zboží. U ceníků je možné určit kategorii cen (například maloobchodní odběratel, významný zákazník, dealer). Zákazníkům potom stačí předepsat příslušnou cenovou kategorii.

Kategorie cen mohou být přidělené také na základě dosažených obratů. Ceníky můžeme definovat rovněž jako počítané. Výpočet probíhá na základě vzorců, například přepočtem kursu měny nebo rabatu.

Úprava produktů v e-shopu jedním krokem

Přímo z katalogu Altus Vario upravujete texty či obrázky produktů, které máte ve svém e Shopu. Ušetříte tím množství dvojí práce, kterou byste měli při odděleném zadávání změn v systému a e-Shopu.

V katalogu se definuje také stromová struktura zařazení zboží. Ke každé větvi lze dokonce vytvářet hierarchické, uživatelsky definované parametry zboží.

Další informace