5 změn v zákonu o dani z příjmů, které vláda chystá na rok 2017

5 změn v zákonu o dani z příjmů, které vláda chystá na rok 2017

Poté, co ministr financí Andrej Babiš prosadil elektronickou evidenci tržeb, pokračuje ve svém záměru novelizovat zákon o dani z příjmů . Nyní skončilo připomínkové řízení, a pokud vše půjde hladce, novela by mohla začít platit příští rok.

Poté, co ministr financí Andrej Babiš prosadil elektronickou evidenci tržeb, pokračuje ve svém záměru novelizovat zákon o dani z příjmů. Nyní skončilo připomínkové řízení, a pokud vše půjde hladce, novela by mohla začít platit příští rok.

Srážková daň

Jednou z hlavních změn je rozšíření srážkové daně. Podobný daňový režim, který platí pro dohodu o provedení práce při nepodepsaném prohlášení k dani, by se měl nově týkat i příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu.

Na ni by se také vztahovala srážková 15% daň a tyto příjmy by už poplatník nemusel uvádět v daňovém přiznání. Limitem má být příjem 2500 Kč.

2. Příspěvek na rekreaci

V některých firmách dostávají zaměstnanci jako benefit příspěvek na rekreaci (pobyt dětí na táboře atd.). Podle nového zákona se s tímto příspěvkem nebude zacházet jako s příjmem konkrétního rodinného příslušníka, ale jako s příjmem zaměstnance.

3. Nový příspěvek na dioptrické brýle

Novela zpřesní daňové osvobození čerpání nepeněžního plnění na léčbu, rehabilitace a nákup zdravotnických pomůcek. Nově bude osvobozen i nákup dioptrických brýlí a zdravotní obuvi, pokud má zaměstnanec na tyto pomůcky předpis od lékaře.

4. Daňové zvýhodnění dětí

Zákon přinese příznivou změnu pro zaměstnance s dětmi. Bonus na druhé dítě se má zvýšit na 19 404 Kč a na třetí a další děti na 24 204 Kč. Toto zvýhodnění ale nemohou uplatnit podnikatelé, kteří zdaňují paušálem.

5. Finanční leasing

Novinkou je také úprava finančního leasingu. Daňový režim výdajů bude v tomto případě podobný jako režim odpisů hmotného majetku.

Pokud půjde vše podle plánu, měla by novela začít platit od roku 2017.