[Altus Portal] Zvyšte důvěryhodnost své firmy. Řiďte dokumenty dle normy ISO 9001

[Altus Portal] Zvyšte důvěryhodnost své firmy. Řiďte dokumenty dle normy ISO 9001

Udržet vysokou úroveň výrobního procesu pomáhá od 80. let 20. století norma ISO 9001. Její vlastnictví navíc dávají často zadavatelé práce jako podmínku účasti ve výběrovém řízení. Správu dokumentů podle této, ale i dalších norem, vám usnadní Altus Portal.

Udržet vysokou úroveň výrobního procesu pomáhá od 80. let 20. století norma ISO 9001. Její vlastnictví navíc dávají často zadavatelé práce jako podmínku účasti ve výběrovém řízení. Správu dokumentů podle této, ale i dalších norem, vám usnadní Altus Portal.

Norma ISO 9001 definuje systém managementu jakosti podle standardů Mezinárodní organizace pro normalizaci. Firmy, které ji splňují, dokazují, že jsou schopné vyrábět nebo distribuovat produkty v souladu se všemi předpisy a potřebami zákazníka.

Protože je norma velmi univerzální a vyvážená, používá se v mnoha odvětvích. A i když není pro všechna nezbytná, někteří zadavatelé práce její vlastnictví požadují pro účast ve výběrovém řízení. Firmy, které certifikaci nemají, se tak připravují o příležitosti.

Norma vyžaduje řízení dokumentace

Podmínkou pro získání ISO 9001 je mimo jiné řízení dokumentace podle určitých standardů. To například znamená, že všechny dokumenty musí být:

  • podepsané,
  • dostupné i v předchozích verzích.

Řízení dokumentů a záznamů v Altus Portal tyto požadavky splňuje.

Samotné řízení dokumentů ale k získání certifikátu nestačí. Norma se zabývá i řízením lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Výhody normy ISO 9001

Kromě možnosti účastnit se výběrových řízení přináší vlastnictví normy ISO 9001 i další výhody. Firma díky ní například optimalizuje náklady, protože uspoří suroviny, energie a další zdroje.

Efektivní nastavení procesů navíc pomůže s navýšením tržby a zisku. V neposlední řadě stoupne i výkonnost celé firmy.

Altus Portal můžete použít i pro řízení dalších norem

ISO 9001 ale není jediná norma, kterou je možno řídit v systému Altus Portal. Odpovídá i normám ISO 17025ISO 13485ISO 14001 nebo Správná výrobní praxe SUKL. Koupí Altus Portalu si tak pořizujete vysoce certifikovaný systém, který využijete pro správu jakékoliv řízené dokumentace.

Jestli vás Altus Portal zaujal a chcete se dozvědět další informace, objednat si prezentaci ve firmě nebo vyzkoušet demo verzi zdarma, kontaktujte nás.