Březnová aktualizace Varia – co nového v systému?

Březnová aktualizace Varia – co nového v systému?

V březnové aktualizaci Varia jsme se věnovali především agendám souvisejícím s DPH a ve mzdové části uvedli několik užitečných změn. Na následujících řádcích naleznete jejich stručný přehled.

Upozornění: Změna datové struktury

Během procesu aktualizace dojde ke změně struktury databáze, což vyžaduje odhlášení všech uživatelů Varia. Zohledněte prosím tuto skutečnost při plánování aktualizace i jejím samotném provedení.

Více o procesu aktualizace

 

DPH: Aktualizace sazby DPH při změně DIČ a nastavení typu zdanitelných příjmů

Vedle možnosti nastavit sazby DPH pro produkty s časově omezenou platností se v nové verzi můžete těšit na novou funkci pro aktualizaci sazeb v položkách dokladu. Díky ní se sazba DPH nově mění podle data zdanitelného plnění. Spolu s tím jsme rovněž obnovili funkci pro změnu typu plnění; původně se totiž při změně sazby nastavil výchozí typ zdanitelného plnění. Třetí související změnou pak je nový příkaz Výchozí zdanitelná plnění a sazby DPH, který funkci pro změnu typu plnění umožňuje použít i pro jednotlivé položky. Příkaz naleznete nad poli Sazba DPH a Zdanitelná plnění.

DPH: Odpočet zálohy v cizí měně podle § 37a

Nové vydání Varia přináší zcela přepracované vypořádání záloh v cizí měně na fakturách. Nově se zálohy zpracovávají s využitím kurzu uhrazených záloh, který je použit i pro hodnotu fakturovaných položek. Nevznikne tak kurzový rozdíl zálohy.

Více o odpočtu zdaněných záloh v cizí měně

 

MZDY: Doplněk IPSV zohledňující změny v dohodách mimo pracovní poměr

V reakci na legislativní změny týkající se dohod mimo pracovní poměr jsme v rámci doplňku IPSV začlenili příplatky a náhrady vyplacené osobám pracujícím na dohodu do následujících položek:

  • ODMDPCQ – odměny z dohod o pracovní činnosti,
  • ODMDPPQ – odměny z dohod o provedení práce,
  • OONQ – celkové ostatní osobní náklady

Ze strany Varia jde o reakci na novelizaci zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, konkrétně pak na rozšíření § 138.

MZDY: Zaměstnanecké benefity ve výši překračující limit pro osvobození

Pokud poskytnete nepeněžní plnění překračující limit pro osvobození od daní, jejich souhrn bude v nové verzi Vario pro účely vykazování souhrnných příjmů zaokrouhlen na korunu nahoru. Tato změna byla promítnuta i do souvisejících formulářů, jmenovitě do následujících:

  • Potvrzení o zdanitelných příjmech,
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – srážková daň.

Zároveň s tím jsme náležitě upravili i formuláře Vyúčtování daně a Přehled souhrnných údajů – cizinci.

MZDY: Nový filtr v doplňku eNeschopenky

Menší, avšak užitečnou novinkou, pak je úprava filtru Trvající déle než 14 dní, který naleznete na kartě Neschopenky. Filtr nyní již nebere v potaz notifikaci Trvání ke dni – nově zohledňuje neschopenky, které:

  • mají datum ukončení po více než 14 dnech,
  • nemají datum ukončení a od data zahájení uplynulo více než 14 dní.

Souhrn změn ve mzdách