Cloud vs On-Premise ERP systém. Jaké jsou výhody a nevýhody?

Cloud vs On-Premise ERP systém. Jaké jsou výhody a nevýhody?

Při výběru ERP systému dříve či později dospějete k rozhodnutí, zda vámi vybrané řešení bude založeno na cloudové platformě, či naopak půjde o on-premise architekturu. Oba přístupy mají své pro a proti, pro lepší přehled proto přinášíme stručného průvodce jejich výhodami i nevýhodami

On-premise ERP systém

Tato řešení jsou instalována a provozována na lokální IT infrastruktuře. Softwarová i hardwarová část ERP systému se tak nachází přímo ve vašem podniku a za jejich provoz zodpovídá vaše IT oddělení.  

Hlavní výhody on-premise řešení

 • Vše pod jednou střechou: jelikož všechny součásti on-premise systému jsou umístěny ve vašem podniku, máte nad celým řešením plnou kontrolu. To znamená, že můžete sami řídit nejen údržbu a instalaci, ale také libovolně řešení vylepšovat, instalovat nové hardwarové prvky či zasahovat do konfigurace dle aktuální potřeby.  
 • Offline provoz: on-premise ERP řešení využívá lokální síť a jeho základní moduly jsou tak zcela nezávislé na internetovém připojení. Díky tomu provoz neovlivní výpadky spojení ani případné problémy s poskytovatelem konektivity.  
 • Nižší provozní náklady: u tohoto přístupu platíte za pořízení systému pouze jednou, a po implementaci vás čekají již jen náklady spojené s provozem a vylepšováním řešení. Vyhnete se tak dlouhodobým výdajům za předplatné či obnovování licencí. 

Hlavní nevýhody on-premise řešení

 • Vysoké pořizovací náklady: nákup odpovídající IT infrastruktury může zejména pro menší firmy představovat extrémně vysoké výdaje. Zde počítejte nejen s cenou samotných komponent a systému, ale také s náklady na potřebné zázemí (stavební prostory, elektroinstalace, chladicí soustava, protipožární ochrana aj.). 
 • Vyšší nároky na lidské zdroje: údržba on-premise ERP systému vyžaduje práci celého týmu IT odborníků, kteří následně nemohou věnovat svou kapacitu jiným úkolům. Pokud pak vaše firma vlastním IT oddělením nedisponuje, čekají vás navíc i starosti s náborem IT techniků a nutnost vynakládat peníze na jejich mzdy. 
 • Složitější implementace: při zavádění systému je nutné nejen zajistit kompatibilitu s infrastrukturou, ale také se postarat o distribuci řešení napříč zaměstnanci. Ve výsledku je tak nutné zorganizovat a provést instalaci ERP systému na desítky až stovky počítačů, serverů a dalších platforem, na kterých řešení poběží.  

Cloudový ERP systém

Tento přístup nahrazuje lokální infrastrukturu vzdálenou výpočetní kapacitou, která je spravována externím poskytovatelem a nabízena formou předplacené služby. Cloudová řešení se proto často označují i zkratkou SaaS, neboli System-as-a-Service (systém jako služba). Uživatelé následně ke svým datům přistupují skrze internetové spojení se servery poskytovatele.  

Hlavní výhody SaaS modelu

 • Bez velkých vstupních investic: SaaS řešení nevyžaduje žádnou vlastní specializovanou IT infrastrukturu a od uživatelů se očekává pouze platba předplatného. Díky tomu jsou cloudové ERP systémy dostupné i menším firmám. 
 • Vysoká úroveň technologie i zabezpečení: cloudové platformy jsou zpravidla provozovány v profesionálních, vysoce zabezpečených datacentrech. Díky tomu nabízí vyšší výpočetní výkon i bezpečnost než při nákupu vlastního IT vybavení. 
 • Rychlá implementace a škálovatelnost: zprovoznění SaaS řešení se pohybuje v řádu hodin, neboť u něj zcela odpadá nutnost instalovat systém na servery a jednotlivá zařízení. Případné rozšíření počtu uživatelů či přidání nových funkcí pak vyžaduje pouze úpravu stávajícího předplatného.
 • Přístup odkudkoliv a kdekoliv: k práci s cloudovým systémem je zapotřebí pouze internetové připojení, vaši zaměstnanci tak mají k uloženým datům přístup téměř odkudkoliv na světě.  

Hlavní nevýhody SaaS modelu

 • Závislost na externí firmě: u cloudových platforem jsou uživatelé zcela závislí na poskytovateli dané služby. Pokud dojde k technickému či jakémukoliv problému na straně poskytovatele, uživatelům nezbývá než čekat na nápravu.  
 • Hrozba ztráty dat: veškerá uživatelská data jsou odesílána na vzdálený server mimo sídlo podniku. Datacentra jsou obvykle důkladně zabezpečena proti ztrátě dat, nicméně pokud k ní přeci jen dojde, pro uživatele to obvykle znamená ztrátu bez náhrady.  
 • Závislost na konektivitě: bez internetového připojení je používání cloudového ERP systému nemožné, což váš podnik činí závislým nejen na poskytovateli SaaS, ale také na internetovém providerovi. Případný výpadek spojení pak může mít za následek velké finanční ztráty. 
 • Omezené možnosti přizpůsobení: cloudové platformy obvykle nabízejí omezené možnosti individuální konfigurace, jakékoliv složitější požadavky vyžadující dodatečný vývoj jsou ale často nesplnitelné.
 • Vyšší dlouhodobé náklady: ačkoliv SaaS model nevyžaduje velké počáteční investice, v dlouhodobém horizontu může být pravidelné předplatné vyšší finanční zátěží než provoz on-premise řešení. 

Shrnutí na závěr – pro koho je dobré on-premise a SaaS?

Sečteno a podtrženo, SaaS a on-premise ERP systémy by se daly shrnout do následujících bodů: 

 • on-premise ERP systém: nezávislost na externích firmách a vyšší míra svobody při konfiguraci a úpravách systému výměnou za vysoké pořizovací náklady spojené s nákupem a provozem vlastní IT infrastruktury.
 • cloudový ERP systém: vysoká dostupnost a flexibilita díky faktu, že provoz systému obstarává externí firma, výměnou za omezené možnosti konfigurace a závislost na internetovém spojení a poskytovateli služby. 

Ze shrnutí vyplývá, že on-premise systém je výhodný zejména pro velké zavedené firmy s vlastní infrastrukturou, které do budoucna počítají s rozsáhlejšími úpravami systému a chtějí nad ním mít plnou kontrolu. Naopak cloudový ERP systém je vhodnou volbou pro menší firmy, jenž si chtějí užívat výhod podnikového systému a zároveň nemohou či nechtějí investovat do provozu a údržby IT technologií.