Co je to whistleblowing a proč by vás měl zajímat?

Co je to whistleblowing a proč by vás měl zajímat?

Pod pojmem whistleblowing se ukrývá upozorňování na ilegální, nemorální či jinak nesprávné jednání veřejných i soukromých osob či organizací. Vzhledem ke změnám v legislativě se pak tento pojem bude brzy týkat i uživatelů ERP systému Vario.

Seznamte se, whistleblowing

Whistleblowingem rozumíme upozornění na porušování zákonů, etických kodexů či jiných pravidel. Pro samotnou osobu provádějící toto upozorňování se pak používá termín whistleblower. Pojem samotný pochází z anglické fráze „to blow a whistle“ (pískat na píšťalku), kdy whistleblower za pomoci pomyslné píšťalky poukazuje na nekalou nebo nezákonnou aktivitu. Konkrétně se může jednat o korupci, šikanu, neférové jednání či sexuální obtěžování.

Oznamovatelé napříč historií

Whistleblowing není nic nového a popularitu si získal zejména v druhé polovině 20. století. Za všechny lze jmenovat například newyorského policistu Franka Serpica, jehož iniciativa pomohla rozkrýt rozsáhlou korupci v místním policejním sboru. Velmi známý je i Edward Snowden, který upozornil na americkou službu NSA a její sledování elektronické komunikace po celém světě. Na tuzemské scéně se pak do povědomí veřejnosti dostal bývalý ředitel Státního fondu životního prostředí Libor Michálek, který přišel o místo poté, co upozornil na předraženou veřejnou zakázku.

Ochrana whistleblowerů z hlediska zákona

Mnoho států napříč světem chrání whistleblowery pomocí odpovídající legislativy. Evropská unie pak v říjnu 2019 schválila směrnici č. 2019/1937 zajišťující whistleblowerům ochranu, kterou měly členské státy EU povinnost zanést do vlastních zákoníků. V případě České republiky se tak stalo v podobě zákona o ochraně oznamovatelů, jenž vstoupí v platnost 31. března 2022.

Jak se téma dotýká vás?

Nový zákon ukládá všem společnostem nad 25 zaměstnanců povinnost zřídit speciální komunikační kanál určený pro nahlašování nepravostí.

Pokud mezi takové firmy patří i ta vaše, ERP systém Vario má pro vás řešení na implementaci vhodného kanálu. Uživatelům doporučujeme specializovanou aplikaci NNTB. V Solitee sami tento kanál používáme. Pro uživatele Varia jsme navíc domluvili slevu 10 % na pořízení aplikace. Stačí využít slevový kód, který jsme publikovali 8. 12. 2021 v Oznámení přímo ve vašem Variu.