Co nového přináší únorová aktualizace Varia?

Co nového přináší únorová aktualizace Varia?

Únorová aktualizace Varia přinesla několik drobnějších, ale o to užitečnějších změn v daňových a mzdových formulářích. Pro vaši orientaci proto přinášíme jejich přehled.

Změna datové struktury

Během procesu aktualizace dojde ke změně struktury databáze, což vyžaduje odhlášení všech uživatelů Varia. Zohledněte prosím tuto skutečnost při plánování aktualizace i jejím samotném provedení.

Více o procesu aktualizace

 

DPH: Změna odpočtu zdaněných záloh při změně sazby DPH

V nové verzi došlo k úpravě metody odpočtu zdaněných záloh v návaznosti na nové sazby DPH. Zálohy odečtené na dokladech jsou nyní uvedeny v původní sazbě DPH. Uživatelé nyní mohou odpočet zdaněné zálohy provést dvěma způsoby:

  • rozdělit plnění na část zaplacenou a zdaněnou původní sazbou, a doplatek zdaněný novou sazbou; Vario zde zálohu odečte v původní sazbě,
  • uvést plnění na faktuře v nové sazbě; Vario zálohu odečte v původní sazbě a část plnění související s uhrazenou zálohou převede na původní sazbu.

DPH: Změna formuláře pro přiznání k DPH

Tiskový formulář Přiznání k DPH jsme aktualizovali na vzor 24. Ten využijete pro tisk přiznání k DPH pro období od ledna 2024. Pro více podrobností navštivte web Finanční správy ČR.

Chci vědět více

 

MZDY: Změna ve formulářích Vyúčtování daně a Přehled souhrnných údajů – cizinci

Ve zmíněných formulářích naleznete nové typy mzdových složek:

  • Nepeněžní plnění – limitované,
  • Nepeněžní plnění – daněné zam.,
  • Pojištění dlouhodobé péče,
  • Dlouhodobý investiční produkt.

V případě formuláře Vyúčtování daně se tyto složky promítají do přílohy č. 2. při načtení údajů o daňových nerezidentech se pak data načítají jen do max. rozsahu daných polí, což zamezuje potížím s načítáním vytvořených XML souborů do systému EPO.

MZDY: Finální vzor č. 32 formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech

Finanční správa ČR vydala finální vzor č. 32 k formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňového zvýhodnění za období 2024. Kromě původních příspěvků zaměstnavatele na živ. pojištění se v něm nově uvádějí i další typy příspěvků zaměstnavatele na starobní spoření uzavřené do roku 2024. V budoucích aktualizacích pak přidáme obdobné členění i do části 13 pro dodanění příjmů při porušení podmínek spoření.

Souhrn změn ve mzdách