Co nového v dubnové aktualizaci Varia?

Co nového v dubnové aktualizaci Varia?

Dubnová aktualizace Varia se zaměřila především na změny v daňových dokladech a nové možnosti evidence produktů starobního spoření v dialogu Platby. Za zmínku rovněž stojí i nový vzor formuláře pro potvrzení o zdanitelných příjmech. Přinášíme stručný přehled změn.

Upozornění: Změna datové struktury

Během procesu aktualizace dojde ke změně struktury databáze, což vyžaduje odhlášení všech uživatelů Varia. Zohledněte prosím tuto skutečnost při plánování aktualizace i jejím samotném provedení.

Více o procesu aktualizace

PRODEJNA: Vracení zboží pomocí funkce „Vrátit“

Aktualizace zavádí vylepšení v procesu vrácení zboží, kdy nyní systém umožňuje automaticky kopírovat kontaktní údaje z původního dokladu do nového. Pokud kontakt není vyplněn, doplní se automaticky; v případě, že uživatel má v poli jiný kontakt, pak systém nabízí možnost volby mezi kontaktem z adresáře a původním dokladem.

DOKLADY: Změna v účtování přijatých záloh v cizí měně

U přijatých skladových dokladů v cizí měně může při připojení zálohy dojít ke změně hodnoty položek v účetní měně. V nové aktualizaci byla přidána i uprava hodnoty na příjemce, která je vázaná na změněnou položku v dokladu. Nově tak můžete zálohy připojovat či upravovat i u faktur, u nichž jsou skladové položky ve stavu Přijímá se nebo Ok. Při úpravě zálohy u faktur s naskladněnými položkami pak nedochází k přepočtu skladu a případný rozdíl v ceně se uvede jako finanční rozdíl.

DOKLADY: Změny v DDoPP pro přenesenou DPH, montážní a stavební práce

V nové aktualizaci již nejsou kopírovány položky přenesené daňové povinnosti. Tato změna vyplývá z faktu, že při přijetí zálohy na stavební či montážní práce v režimu reverse charge nevzniká povinnost odvést daň ani vystavovat k přijaté záloze daňový doklad. Na přijaté daňové doklady lze nově také uvádět zdanitelná plnění pro třetí země.

Konkrétně jsou dotčena tato zdanitelná plnění:

  • Přenesená DPH
  • Přenesená DPH Z
  • Přenesená DPH E
  • Stavba a montáž.

ÚČETNICTVÍ: Tisk saldokont z dialogu Saldokonta

Nově je opravena chyba ODBC – neplatný název sloupce, která se mohla objevit při tisku saldokont z dialogového okna Saldokonta při aplikovaném filtru z nabídky Tisk.

MZDY: Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech – vzor č. 32

Aktualizace reflektuje změny finanční správy v tiskovém formuláři č. 32 pro potvrzení o zdanitelných příjmech. Do něj lze nově v bodu 10 zadávat jednotlivě i dodatečné druhy příspěvků na produkty na stáří uzavřené od roku 2024, jako jsou např. penzijní pojištění, životní pojištění a další produkty.

Pozor: Do nového vzoru formuláře již nejsou automaticky načítány údaje o daných příspěvcích. Modul Mzdy nově umožňuje u jednotlivých produktů starobního spoření evidovat druhy a data uzavření příslušných smluv. V budoucích vydáních bude vyplňování těchto údajů do formuláře automatizováno.

Více informací o tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech

MZDY: Evidence druhu produktu v kartě Spoření na stáří a pojištění dl. péče (dialog Platební styk)

V kartě Spoření na stáří a pojištění dl. péče umístěné v dialogu Platební styk je v nové verzi přidáno pole Druh produktu, kde lze evidovat druh příspěvků zaměstnavatele na produkty starobního spoření. Vyplnění druhů následně umožňuje automatické rozčlenění příspěvků ve formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech. Toto nastavení je zároveň nezbytné pro rozlišení typů příspěvků evidovaných společným typem Penzijní připojištění – firma.

MZDY: Evidence data smlouvy v kartě Platby (dialog Pracovní poměr)

Karta Platby v dialogu Pracovní poměr nově umožňuje v tabulce Spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče evidovat datum uzavření smlouvy pro jednotlivé platby příspěvků zaměstnavatele. Zadání dat rovněž umožní automatické rozčlenění příspěvků ve formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech, kde jsou uváděny pouze příspěvky na produkty se smlouvami uzavřenými v roce 2024.

Souhrn změn ve Mzdách