eNeschopenka

eNeschopenka

Elektronický systém zpracování údajů o dočasné pracovní neschopnosti eNeschopenka začal fungovat 1. ledna 2020. Přináší s sebou zejména značné zjednodušení celého procesu a komunikace mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem, Českou správou sociálního zabezpečení a lékařem. Pro nemocné je hlavním benefitem to, že jim odpadá povinnost doklady ohledně pracovní neschopnosti předávat zaměstnavateli.

Elektronický systém zpracování údajů o dočasné pracovní neschopnosti eNeschopenka začal fungovat 1. ledna 2020. Přináší s sebou zejména značné zjednodušení celého procesu a komunikace mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem, Českou správou sociálního zabezpečení a lékařem.

Pro nemocné je hlavním benefitem to, že jim odpadá povinnost doklady ohledně pracovní neschopnosti předávat zaměstnavateli.

Co je třeba vědět

Systém eNeschopenka řeší záležitosti týkající se pouze nemocenské. Papírování se proto zbavíte pouze v případě dočasné pracovní neschopnosti, ostatní dávky nemocenského pojištění jsou vyřizovány tak, jako tomu bylo doposud – tedy papírově. I nadále má zaměstnanec povinnost ohlásit nemoc svému nadřízenému, a to buď telefonicky, emailem či SMS. Způsob oznámení zákon nestanovuje, proto je na zaměstnavateli, jak jej určí.

Jak funguje eNeschopenka?

Ze strany lékaře:

Lékař zadá do systému eNeschopenka diagnózu daného zaměstnance a další potřebné údaje, např. datum, kdy ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti došlo či zda vznikla následkem úrazu.

Po vyplnění všech nutných údajů lékař odešle hlášení okresní správě sociálního zabezpečení.

eNeschopenka ze strany zaměstnavatele:

Každý zaměstnavatel si může nastavit notifikaci, která ho upozorní, pokud bude některému z jeho zaměstnanců vystavena e-Neschopenka. Způsobů pro vyřizování notifikací je několik.

Zaměstnavatel si může na ePortálu požádat o zasílání automatické notifikace do datové schránky či na uvedenou emailovou adresu.

Firmy využívající vlastní software ovšem notifikace mohou dostávat jednoduše přes novou službu Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti.

Ze strany zaměstnavatele je třeba ohlídat délku dočasné pracovní neschopnosti. Do doby trvání 14 dnů vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy zaměstnavatel. Po těchto 14 dnech ovšem musí zaslat zaměstnavatel ČSSZ elektronicky přílohu k žádosti o nemocenskou dávku, a to nově včetně informace, kam se zaměstnanci vyplácí mzda či plat.

eNeschopenka ze strany nemocného:

Nemocný u lékaře po nahlášení neschopnosti dostane v papírové podobě již jen průkaz práce neschopného.

Doplněk Varia eNeschopenky

Používáte-li ve firmě systém Vario, doplněk eNeschopenky vám vhodně poslouží k importu a evidenci notifikací ze systému eNeschopenka. V praxi to znamená, že vám tento doplněk zjednoduší komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečí.

Doplněk primárně slouží k evidenci importovaných notifikací, ale nabízí zároveň i další funkce. Umožňuje rovněž párovat v modulu Mzdy notifikace na jednotlivé pracovní poměry, a to včetně možného následného ručního dopárování.

Mezi funkce doplňku dále patří promítnutí údajů o dočasné pracovní neschopnosti do měsíčních mzdových složek, tisk přílohy k žádosti o dávky a hlášení při ukončení DPN.

Zdroje importu notifikací pro uživatele Varia mohou být dva. V první řadě se jedná o doplněk Elektronická podání se speciálním e-podáním HZDPN ePortálu ČSSZ. Po aktivaci služby “Data zaměstnavatelům o DPN” zasílá doplněk potřebné notifikace. Druhým případem je doplněk Varia Datové schránky, který po zaslání žádosti o zasílání notifikací doručuje zprávy s přílohou ve formátu xml souborů, které obsahují notifikace.

Jak eNeschopenky zprovoznit

Více informací o inicializaci a provozu najdete zde, v případě potřeby lze další informace vyhledat v uživatelské dokumentaci. Obrátit se můžete rovněž přímo na obchodní oddělení.