ERP systém pro firmy zabývající se servisem vlastních nebo cizích zařízení

ERP systém pro firmy zabývající se servisem vlastních nebo cizích zařízení

Pokud vlastníte firmu specializující se na opravy, údržbu a servis přímo v terénu je zásadní, abyste měli k dispozici optimální nástroje a systémy, které zaručí, že každá služba bude splňovat nejvyšší standardy kvality. Prozkoumejte možnosti ERP systému Vario a jeho modulu Servis, který je vytvořen přímo na míru servisním firmám.

Co je ERP systém?

ERP systém je softwarová platforma, která integruje různé podnikové funkce, jako jsou nákup, prodej, účetnictví, zásobování, a v případě servisních firem také:

 • správu servisních zakázek,
 • plánování údržby a
 • sledování stavu různých zařízení a komponent.

Tento typ systému poskytuje firmám centrální přehled o všech procesech, což umožňuje efektivněji řídit firemní zdroje, zlepšit komunikaci mezi odděleními a zvýšit celkovou produktivitu.

Přečtěte si reálné příběhy, jak dokáže ERP systém firmám pomoci.

Kdo se řadí mezi servisní firmy?

Servisní firmy pokrývají široké spektrum odvětví. Specializují se na pravidelnou údržbu, opravy zařízení a systémů nezbytných pro hladký chod jiných podniků i běžného života.

Tyto firmy zajišťují nepostradatelné služby v mnoha klíčových oblastech, jako jsou např. gastrozařízení, potravinové automaty, servis IT, správa výrobních zařízení, bezpečnost práce a požární ochrana, výtahy, zemědělské stroje a další.

Jakým výzvám dnes čelí servisní firmy?

Tyto firmy se setkávají s celou řadou specifických výzev, které mohou ovlivnit jejich schopnost poskytovat kvalitní servis v požadovaném čase. Patří mezi ně:

 1. Koordinace terénních techniků: Organizování práce techniků, kteří pracují na různých místech, vyžaduje efektivní plánovací systémy, aby se zajistilo, že správní technici jsou k dispozici tam, kde jsou zrovna potřeba.
 2. Sledování a plánování údržby zařízení: Správa a plánování pravidelné i mimořádné údržby zařízení vyžaduje komplexní systémy pro evidenci a připomínání, aby se předešlo zbytečným výpadkům a zvýšila se životnost jednotlivých zařízení.
 3. Správa zákaznických smluv: Udržování přehledu o podmínkách zákaznických smluv a zajištění dodržování jejich podmínek je klíčové pro získání a udržení důvěry zákazníků.
 4. Efektivní zpracování servisních požadavků: Rychlá a efektivní reakce na servisní požadavky zákazníků je zásadní pro udržení jejich spokojenosti a optimalizaci pracovních procesů.
 5. Udržování inventáře náhradních dílů: Správa zásob náhradních dílů a materiálů vyžaduje sofistikované systémy pro zajištění, že potřebné díly jsou k dispozici bez zbytečných časových prodlev.
 6. Zajištění přístupu k informacím v reálném čase: Poskytování přístupu k aktuálním informacím terénním technikům, včetně detailů o servisních zakázkách, historii zařízení a zákaznických datech, je klíčové pro rychlou a efektivní službu.

4 klíčové funkce ERP systému pro servisní firmy

Servisním firmám pomáhá tyto výzvy překonat ERP systém, a to díky:

 1. Integraci procesů: Centralizace všech servisních procesů do jednoho systému zlepšuje efektivitu a zjednodušuje správu operací.
 2. Plánování a sledování údržby: ERP systémy umožňují automatizované plánování pravidelné a ad-hoc údržby, jakož i sledování historie servisu zařízení.
 3. Správě zákaznických vztahů a smluv: ERP systémy zajišťují efektivní správu zákaznických smluv, včetně sledování splnění servisních závazků.
 4. Mobilnímu přístupu pro terénní techniky: Mobilní aplikace poskytují technikům v terénu přístup k důležitým informacím, umožňují zaznamenávat dokončení prací a aktualizovat stav servisních požadavků v reálném čase. Ideálním nástrojem je např. webová aplikace Mobilní servis.

Vario rozumí servisním firmám

ERP systém Vario je speciálně navržen tak, aby vyhovoval unikátním potřebám servisních firem. Nabízí modul Servis, který je klíčem k efektivní správě a plánování servisních aktivit. Klíčové vlastnosti tohoto modulu zahrnují:

 • Evidenci zařízení: Umožňuje detailní záznamy o všech zařízeních a komponentech, s nimiž firma pracuje (jak vlastní, tak cizí zařízení).
 • Plánování údržby: Nabízí možnost vytvořit pravidelné nebo nepravidelné plány údržby zařízení, což pomáhá předcházet poruchám a prodloužit životnost zařízení.
 • Sledování servisu: Umožňuje sledovat následující servis a údržbu zařízení, což zajišťuje, že všechny potřebné servisní činnosti jsou provedeny včas.
 • Správa profylaxe a servisních služeb: Podporuje cílené, opakující se pravidelné kontroly a údržbu zařízení, včetně dodávek a výměn provozních náplní a spotřebních dílů, což pomáhá zabránit nadměrnému opotřebení a poruchám.

Integrace modulu Servis s ostatními moduly a agendami Vario a spolupráce s Mobilním servisem zvyšují efektivitu, zlepšují přehled o servisních aktivitách a poskytují nástroje pro rychlou a účinnou reakci na potřeby zákazníků.

Pokud vás toto řešení zaujalo, ozvěte se nám a probereme společně vaše možnosti.

Bezplatná konzultace