Informační systém Altus Vario pomáhá vylepšovat diagnostiku nemocí

Informační systém Altus Vario pomáhá vylepšovat diagnostiku nemocí

Firma Dynex, která vyrábí vybavení do nemocničních i biologických laboratoří, potřebovala zefektivnit výrobu. Požádala proto o pomoc Altus Vario. S pomocí webové aplikace a rozšíření informačního systému jsme zlepšili výrobu, zbavili zaměstnance zbytečného papírování a také jim dali do ruky informace o odpracovaném čase.

Firma Dynex, která vyrábí vybavení do nemocničních i biologických laboratoří, potřebovala zefektivnit výrobu. Požádala proto o pomoc Altus Vario. S pomocí webové aplikace a rozšíření informačního systému jsme zlepšili výrobu, zbavili zaměstnance zbytečného papírování a také jim dali do ruky informace o odpracovaném čase.

O klientovi

Laboratoře, kde se zabývají diagnostikou nemocí, testováním potravin nebo třeba biologickým výzkumem. Všude tam najdete výrobky společnosti Dynex, která je na českém trhu už od roku 1975.

 

Původně působila pod názvem Dynatech a od počátku byla průkopníkem mikrotitračních technologií a imunoenzymatických metod vyšetření.

Vývoji a výrobě laboratorních přístrojů pro zdravotnictví, mikrobiologické laboratoře nebo třeba vědecko-výzkumná pracoviště se společnost věnuje i v současnosti a umí tak vybavit na klíč laboratoře pro mikrobiologii, imunologii i molekulární biologii.

Výzva pro Altus Vario

Společnost Dynex využívá informační systém Altus Vario od roku 1999 jako komplexní podnikový systém. Na jaře roku 2014 nás požádala o optimalizaci řízení výroby.

 

Určila nám přitom následující cíle:

  • Digitalizaci řízení pracovníků výroby
  • Efektivnější delegování pracovních aktivit
  • Odbourání tištěných dokumentů
  • Využití systému pro časové výkazy
  • Možnost systémového řešení neshodné výroby

Navržené řešení

Abychom všechny požadavky splnili co nejefektivněji, vyvinuli jsme pro společnost Dynex webovou aplikaci „Dílenské řízení výroby“, která přímo komunikuje s modulem Výroba v informačním systému Altus Vario.

 

Digitalizace řízení a evidence časových výkazů

Dílenském řízení výroby si zaměstnanci vykazují odpracovaný čas a zároveň zaznamenávají množství zhotovených výrobků. Také zde rovnou evidují neshodnou výrobu. Veškeré informace zadané přes Dílenské řízení výroby jsou přitom provázané s aktivitami výrobních zakázek v modulu Výroba.

 

Vedoucí pracovníci mají v aplikaci roli administrátora, který přiděluje podřízeným jednotlivé úkoly (aktivity výrobní zakázky). Administrátor zaměstnancům práci zadává podle jejich dovedností, které jsou definované v systému. Také může přidávat, rušit nebo upravovat jednotlivé výkazy.

 

Díky nové aplikaci Dílenské řízení výroby jsme splnili požadavek na digitalizaci řízení pracovníků a evidenci časových výkazů. Propojením s modulem Výroba systému Altus Vario jsme zároveň zefektivnili řízení výroby a automatizovali některé procesy a odstranili nutnost používat tištěné dokumenty.

 

Řešení neshodné výroby

Abychom připravili systémové řešení neshodné výroby i navazujících kroků, přichystali jsme rozšíření informačního systému Altus Vario. Podle informací o neshodných produktech z Dílenského řízení výroby systém automaticky zařídí veškeré související skladové operace (separátní skladové doklady), případně rovnou založí nové požadavky na výrobu (nové výrobní zakázky).

 

Funkčnost a přehlednost aplikace Dílenské řízení výroby jsme podpořili možnostmi filtrování a třístupňovým barevným odlišením jednotlivých aktivit s různou důležitostí. Zároveň jsme přidali automatické vytváření úkolů pro vedoucí pracovníky výroby, které reaguje na výskyt neshodných produktů nebo na vložení materiálu do zakázky.

Spuštění projektu

Na projektu jsme pracovali od května 2014, kdy proběhly první schůzky, které se týkaly požadovaných funkcí. Návrh řešení byl schválený v srpnu 2014. Od září do října jsme pak pracovali na programování a testování aplikace. Od 1. listopadu 2014 společnost Dynex naše řešení používá v ostrém provozu.