Jak efektivně komunikovat se zákazníkem

Jak efektivně komunikovat se zákazníkem

Spokojený a vracející se zákazník je pro každou společnosti tou nejlepší vizitkou a největší odměnou. Komunikace je důležitým prvkem jeho spokojenosti. Jak můžete se zákazníkem efektivně komunikovat?

Spokojený a vracející se zákazník je pro každou společnosti tou nejlepší vizitkou a největší odměnou. Komunikace je důležitým prvkem jeho spokojenosti. Jak můžete se zákazníkem efektivně komunikovat?

Vzhledem ke známému faktu, že získat nového zákazníka je až desetkrát dražší než si udržet stávajícího, je péče o spokojenost klienta jedním z klíčových cílů každé společnosti.

Spokojeným klientem je takový zákazník, kterému dokážete splnit jeho potřeby a to nejlépe ihned. Někdy však není možné požadované řešení realizovat v časově krátkém intervalu. V takových případech je užitečné klienta průběžně informovat o stavu jeho zakázky, termínech, ve kterých budete schopni jeho potřeby vyřešit. Pro tyto účely je vhodné využít SMS nebo e-mailové zprávy.

Příkladem můžeme uvést například internetové obchody. Internetový obchod A odešle zákazníkovi po obdržení jeho objednávky potvrzující e-mail, že objednávka byla přijata. Proces vyřízení objednávky probíhá, ale zákazník je v nejistotě, zda a kdy mu bude zboží doručeno. Jiný přístup využívá internetový obchod B. Po obdržení objednávky z e-shopu dostane zákazník e-mailem informaci o přijetí objednávky, následně o expedici objednávky a také informaci o předpokládaném termínu doručení. Tyto informace navíc dostává klient internetového obchodu B také prostřednictvím sms zpráv. Zákazník internetového obchodu B ví, co se děje s jeho objednávkou a může si na základě poskytnutých informací plánovat čas v době doručení. Po převzetí zásilky je zákazník dotázán na spokojenost se zakoupeným zbožím a poskytnutými službami. Jaký bude výsledek srovnání spokojenosti klientů těchto dvou typových e-shopů? Produkt může být totožný, doba vyřízení stejná, ale spokojenější bude spíše zákazník internetového obchodu B.

Potřeba komunikace se neomezuje pouze na internetové obchody. Ať již prodáváte zboží, poskytujete služby libovolného charakteru, váš zákazník vždy uvítá, pokud ho budete informovat o skutečnostech, které jsou pro něj důležité – o postupu jeho obchodního případu, marketingových akcích či  blížících se termínech servisu.

Zabezpečení kvalitní informovanosti klientů je však při manuálním zpracování veškerých těchto procesů nákladné jak na čas, tak i na lidské zdroje. Nejlepší možností je tyto akce zautomatizovat, čímž se  sníží časová i administrativní zátěž na minimum.

Vhodným prostředkem pro zpracování komunikačních činností jsou CRM systémy. Obchodní případy evidované v CRM systémech mají často pevně dané procesní postupy, na jejichž základě můžete snadno určit, kdy a jaké informace předáte zákazníkovi. Prostřednictvím e-mailových klientů integrovaných v systému je pak odešlete zákazníkovi. Pro automatizaci je důležité, aby používaný systém umožňoval možnost definovat scénáře, na základě kterých jsou informace automaticky rozesílány, byť již jednorázově na pokyn uživatele nebo hromadně.

V informačním systému Altus Vario získáte všechny potřebné prostředky pro zaručení patřičné informovanosti vašich zákazníků. Zajistit dodržování nastavených procesů při komunikaci s klientem vám pomůže jedinečná funkce, tzv. Akce, která umožní stisknutím tlačítka provádět posloupnost opakujících se činností včetně zasílání zpráv. Komunikační kanál můžete kromě integrovaného e-mailového klienta rozšířit o možnost zasílání SMS zpráv. Oproti běžnému e-mailu má SMS zpráva možnost okamžité komunikace. Mobilní telefon má při sobě po celý den většina lidí, zatímco e-mail mohou kontrolovat jen párkrát za den. S doplňkem SMS brána ve Variu jste se svými zákazníky v kontaktu okamžitě. Informovat je můžete o průběhu jejich zakázky nebo objednávky či jim pošlete zprávu o chystané marketingové akci.

Informujte své zákazníky o činnostech spojených s jejich zakázkou, jejím vyřízení či zasílejte potvrzení o přijetí platby – zákazník, který má od vás dostatek informací, je spokojeným zákazníkem.

Doplněk Varia SMS Brána je dosažitelný během několika minut. Stačí instalovat demoverzi pomocí funkce Nainstalovat rozšíření a po nezbytné konfiguraci ihned pracujete.