Lednová aktualizace Varia. Co je nového?

Lednová aktualizace Varia. Co je nového?

Rok 2024 přinesl řadu změn ve mzdové i daňové legislativě, které se zákonitě odrazily i ve Variu. Přinášíme proto přehled toho nejdůležitějšího, co v nejnovější verzi systému naleznete.

DPH: Odpočet zálohy zdaněné starou sazbou DPH  

V novém vydání byla upravena funkce odpočtu DPH pro faktury s odlišnými sazbami. Nyní se generují dva řádky: první s negativní hodnotou úpravy odpočtu DPH a druhý s pozitivní hodnotou korekce celkové částky. Tato změna zlepšuje srozumitelnost a eliminuje dopad v reportingu, neboť se oprava nezapočítává do součtů fakturovaných položek. 

DPH: Optimalizace nesrovnalostí DPH při odpočtu zálohy  

Tato aktualizace řeší problém se zaokrouhlováním při odpočtu DPH. Předtím mohly malé nesrovnalosti v zaokrouhlování vést k haléřovým přeplatkům či nedoplatkům, a to i při plném pokrytí faktury. Nově se tyto rozdíly vyrovnávají s celkovou hodnotou zálohy, což nesrovnalostem předchází. 

DPH: Odpočet DPH zdaněných záloh na koncové faktuře v cizí měně  

V rámci legislativních změn byla odstraněna možnost odpočtu záloh kurzem faktury dle § 37 odst. 3 zákona o DPH, neboť nová legislativa tuto variantu odpočtu nepovoluje. Konkrétně změna ovlivnila funkci a vzhled dialogu Možnosti fakturace záloh, kde v sekci Omezit na uhrazenou zálohu naleznete pouze následující volby:  

  • Používat požadovanou zálohu 
  • Používat uhrazenou zálohu. 

Chci vědět více

 

MZDY: Oprava nastavení kalendáře svátků pro rok 2024 v dialogu „Nastavení” 

Aktuální vydání napravuje nepřesnost, ke které došlo v prosincovém vydání nastavením kalendáře svátků pro rok 2024 v dialogu Nastavení na kartě Další. 

MZDY: Nové typy mzdových složek a měsíčních mzdových složek 

Od roku 2024 jsou zavedeny nové typy mzdových složek. Pro nepeněžní příspěvky zaměstnavatele s daňovým osvobozením do poloviny průměrné mzdy jsou připraveny složky: „Nepeněžní plnění – limitované“ a „Nepeněžní plnění – daněné zam.“ Pro příspěvky na produkty spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče jsme pak připravili složky „Dlouhodobý investiční produkt“ a „Pojištění dlouhodobé péče„.  

MZDY: Změny formuláře „Platby”, „Pracovní poměr” a ve funkci „Platební příkaz” 

V návaznosti na nové definice skupiny příspěvků pro podporu produktů spoření na stáří a příspěvků na pojištění dlouhodobé péče v zákoně o daních z příjmů jsme upravili také související popisy modulů formulářů Mzdy. Konkrétně změny naleznete v dialozích Platby, Pracovní poměr a ve funkci Platební příkaz. 

Chci vědět více

 

MZDY: Zvláštní vydání aktualizací s legislativou pro rok 2024

Jelikož nový rok přinesl celou řadu významných změn v mzdové legislativě, připravili jsme pro vás speciální třídílné vydání aktualizací věnované pouze Mzdám. Všechny tři části naleznete na následujících odkazech: