Měl dva tituly, ale skončil u pásu. Pak emigrant Orlický vynalezl ERP systémy

Měl dva tituly, ale skončil u pásu. Pak emigrant Orlický vynalezl ERP systémy

Jednou týdně zadáte do sálového počítače data na děrných štítcích a stroj vám “vyplivne” výsledky. Myslíte, že je to nekomfortní, pomalé a nepružné? V současnosti ano, ale před šedesáti lety to byl revoluční nástroj, který usnadňoval americkým firmám řízení výroby.

Jednou týdně zadáte do sálového počítače data na děrných štítcích a stroj vám “vyplivne” výsledky. Myslíte, že je to nekomfortní, pomalé a nepružné? V současnosti ano, ale před šedesáti lety to byl revoluční nástroj, který usnadňoval americkým firmám řízení výroby.

Málokdo však ví, že za vznik přechůdce ERP systémů vděčíme Čechovi Josefu Orlickému.

V počítačovém pravěku

Budoucí vynálezce se narodil v roce 1922 a o jeho dětství a mládí toho víme jen hodně málo. Musel však být šikovný a chytrý, protože na Karlově univerzitě získal doktorát z práva a z ekonomie.

Po druhé světové válce emigroval do USA. Důvody opět neznáme, ale můžeme předpokládat, že jeho odchod souvisel s nástupem komunistů k moci.

Americký sen

V Americe čekaly ekonoma, který začal používat jméno Joseph Orlicky, těžké časy. Musel začít úplně od začátku. Anglicky moc neuměl a tak mu nezbývalo než vzít zavděk místem pomocného dělníka v továrně.

Ale u pásu v žádném případě nechtěl zůstat. Naučil se jazyk a postupně se vypracoval až do výrobního managementu firmy, která vyráběla traktory ve Wisconsinu. Zabýval se otázkou, jak nejlépe řídit výrobu a uvědomil si potenciál využití sálových počítačů.

Bible pro plánovače výroby

Jako výrobní ředitel vedl tým, který v roce 1961 vyvinul prvního předchůdce ERP. Tyto systémy se nazývaly MRP a sloužily k plánování výroby.

Už o rok později odešel Orlický do počítačové firmy IBM, kde se dál věnoval podnikovým systémům. V roce 1975 publikoval knihu Material Requirements Planning, která se vydává v upravené podobě dodnes. Zemřel v roce 1986.

MRP se postupně zdokonalovalo, až se z něj vyvinul komplexní nástroj řízení nejen výrobních firem. Proto se od začátku devadesátých let začíná používat označení ERP. Mezi moderní ERP systémy patří i Vario.