Novinky v květnové aktualizaci Varia

Novinky v květnové aktualizaci Varia

Co nového přináší květnová aktualizace Varia? Kromě úprav řady souborů v Nápovědě se můžete těšit například na nové kontroly při změně dokladu, usnadnění práce s ročním zúčtováním či opravu chyby v zaúčtování faktur v cizí měně.

Upozornění: Změna datové struktury

Nová aktualizace přináší změny v datové struktuře databáze, což vyžaduje odhlášení všech uživatelů Varia. Tuto skutečnost je třeba vzít v potaz při plánování aktualizace i jejím samotném provedení. Důrazně proto doporučujeme vyhradit si na aktualizaci vhodný čas a zahrnout do harmonogramu i rezervu pro řešení případných technických překážek.

Více o procesu aktualizace

Změny v Nápovědě Vario

V období mezi 15.4. a 13.5. jsme aktualizovali či upravili řadu dokumentů obsažených v Nápovědě Vario. Tyto změny se týkají dokumentů k dokladům i ke mzdám a jejich plný rozsah naleznete v kompletním přehledu změn na odkazu níže.

DOKLADY: Zaúčtování faktur v cizí měně

U přijatých faktur v cizí měně, které byly uhrazeny 100% zálohou, mohly v předchozí verzi vznikat vytvářející drobné zaokrouhlovací rozdíly v částce DPH. Kvůli nim pak zaúčtování nemohlo proběhnout. Tuto chybu jsme v nové verzi opravili.

DOKLADY: Nová kontrola při změně data přijetí dokladu

Při změně data přijetí dokladu je v nové verzi uplatňována stejná kontrola na zaúčtování jako v okně dokladu. To zajišťuje správné sledování účtování dokladů a řádné zaznamenání všech změn.

Poznámka: Pro zachování flexibility při zpracování účetních záznamů jsme zachovali možnost změny datumu přijetí dokladu i u zaúčtovaných dokladů, pokud mají vyplněné pole Datum účetního případu. V takovém případě nemá datum přijetí vliv na účtování.

DOKLAD: Příspěvek na recyklaci

V tiskových výstupech Vydané faktury byl text Náklady na zpětný odběr změněn na Příspěvek na recyklaci. Tato změna vychází z metodického pokynu Ministerstva životního prostředí.

Přečíst všechny novinky

MZDY: Elektronická odpověď na výzvu Úřadu práce k součinnosti při zjišťování příjmů zaměstnance

Chystáme pro vás novou funkci usnadňující odesílání odpovědí Úřadu práce k součinnosti při zjišťování příjmů zaměstnance. Kromě stávajících možností (doplnění údaje o příjmu do autentizovaného webového formuláře a úprava zaslaného XML souboru) budete moci zaslaný XML soubor nově i načíst z datové zprávy a automaticky do něj doplnit údaje o příjmu. Uživatelé doplňku Datové schránky pak mohou dotyčný soubor rovnou i odeslat přímo ze systému.

MZDY: Roční zúčtování daně s podlimitním doplatkem na daňovém bonusu

Pokud nově celkový doplatek ročního zúčtování nepřesáhne 50 Kč, nebude v nové verzi Varia při výpočtu zúčtování vytvořena mzdová složka Daňový bonus roční. Ta se tím pádem neprojeví ve sloupci Bonus tiskového formuláře Zálohová a srážková daň.

Změny v modulu Mzdy