Novinky ve velké červnové aktualizaci Varia

Novinky ve velké červnové aktualizaci Varia

Velká červnová aktualizace Varia přináší naditý balík změn a novinek. Za vše můžeme zmínit například zcela nový doplněk Tiskové úlohy, nové funkce modulu Servis či nové možnosti odesílání výplatních lístků. Nezapomněli jsme ani na rozšíření Nápovědy a změny související se změnami v legislativě.

Upozornění: Změna datové struktury

Nová aktualizace přináší změny v datové struktuře databáze, což vyžaduje odhlášení všech uživatelů Varia. Tuto skutečnost je třeba vzít v potaz při plánování aktualizace i jejím samotném provedení. Důrazně proto doporučujeme vyhradit si na aktualizaci vhodný čas a zahrnout do harmonogramu i rezervu pro řešení případných technických překážek.

Více o procesu aktualizace

Změny v nastavení služby Creditcheck

Nově se neobejdete bez bezplatné registrace do služby Creditcheck. Po jejím provedení je pak třeba nové nastavení služby v záložce Možnosti Varia – Adresář. Pro správné fungování služby je třeba následující:

 • instalovaná podpora prostředí .NET,
 • zadané IČO kontrolovaného kontaktu na kartě Obecné.

Creditcheck funguje správně, pokud na kartě Obchodní v okně Kontakt uvidíte symboly výsledku kontroly kredibility.

Nové funkce modulu Servis

V oblíbeném modulu Servis nyní naleznete celou řadu nových funkcí:

 • Rozdělovník tiketů: funkce umožňuje filtrování a plánování tiketů pro konkrétní osoby. Součástí je i nástroj Hromadné tikety pro plánování více tiketů najednou.
 • Úprava Plánování zdrojů: plány lze nově posouvat myší v čase, přesouvat plány k jiným zdrojům, případně i oboustranně a kdykoliv přesouvat materiál a služby mezi doklady a tikety. Součástí je i hromadný přesun na jiné zdroje, pokud je u daného tiketu přiděleno více zdrojů na stejný čas. Kromě uvedeného můžete v plánech i měnit zobrazený text plánu, barevně je odlišit či jim podmíněně přiřazovat barvu na základě až pěti pravidel.
 • Zakládání a zobrazení zdroje z položky dokladu: záznamy do agendy Zdroje nyní můžete zakládat přímo z položky dokladu Zakázka. Stačí jen kliknout v místní nabídce na volbu Související zdroj.
 • Nové zobrazení Servisní tikety v Adresáři: novinkou je i zobrazení servisních tiketů v agendě Adresář (karta Souvislosti). Uvidíte zde kontakty s vyplněnými záznamy Kontakt na doklad a Kontakt na umístění.
 • Odstranění materiálu a služeb ze servisního tiketu: materiál a služby můžete nyní odstranit pouze u servisního tiketu (tj. ponechat jejich záznam na dokladu).

Nový doplněk Tiskové úlohy

Zcela nová funkce je určena pro finanční i mzdové účetní. Ty díky němu nově mohou hromadně exportovat a tisknout různé PDF soubory (Malá rekapitulace, Mzdy, Penzijní připojištění apod.). Stačí jen vytvořit hromadnou tiskovou úlohu, s jejíž pomocí se všechny potřebné formuláře vytisknou najednou.

Více o doplňku Tiskové úlohy

Aktualizace Nápovědy Vario

V Nápovědě jsme mezi 13. květnem a 24. červnem přidali či aktualizovali široký výběr nových záznamů. Změny najdete např. v těchto dokumentech:

 • Vario – stažení software,
 • Nastavení modulu (agendy) Adresář,
 • Instalace knihovny Rozšíření .NET,
 • Zadávání zdrojů,
 • dokumentace nového doplňku Tiskové úlohy a nových funkcí modulu Servis,
 • a řadě dalších.

Další novinky a změny

Výše uvedeným ale novinky v červnové aktualizaci zdaleka nekončí! Kromě již zmíněných změn se můžete těšit i na řadu jiných vylepšení, mezi které patří například následující:

 • rozšíření struktury typů datových schránek,
 • omezení změny data zdanitelného plnění u zaúčtovaných přijatých dokladů,
 • oprava výpočtů měnových částek při vystavení zálohových faktur,
 • nové možnosti filtrování při tisku z okna Saldokonta,
 •  a mnoho dalšího.

Souhrn změn v nové verzi

MZDY: Tiskový formulář Nemocenské pojištění (e-podání ONZ)

K datu 1. července 2024 bude zahájen příjem datové věty ONZ 2022 verze 1.3, do níž jsou zapracovány změny v souvislosti s příjmem nového e-podání Výkazu příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě DPP (VPDPP). S touto změnou se pojí i úpravy v tiskovém formuláři Nemocenské pojištění a e-podání ONZ – oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání).

MZDY: Změna hodnoty „Základ srážkové daně“ pro DPP od července 2024

V souvislosti s novým zákonem č. 163/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024 se hodnota pole Základ srážkové daně mění zpět na 10 000 Kč.

MZDY: Elektronická odpověď na výzvu ÚP k součinnosti při zjišťování příjmů zaměstnance

V modulu Mzdy jsme pro snadnější odesílání odpovědi Úřadu práce ohledně zjištění příjmů zaměstnance přidali novou funkci načítání XML souboru do Varia, která automaticky doplní údaje o příjmu. Pokud pak používáte doplněk Datová schránka, můžete soubor z Varia rovnou i odeslat. Nová možnost je umístěna ve skupině výstupů Potvrzení o příjmu, formulář Potvrzení o příjmu – elektronicky pro ÚP.

MZDY: Nové funkce doplňku „Výplatní lístek v PDF e-mailem“

Doplněk Výplatní lístek v PDF e-mailem jsme rozšířili o dvojici nových funkcí:

 • Uložit nastavení pro aktuální firmu: při aktivaci této funkce se jakékoliv změny nastavení doplňku uloží pouze pro právě spravovanou firmu. Každá firma tak může mít odlišné nastavení.
 • Neposílat již odeslané: funkce po svém zapnutí neodesílá výplatní lístky, které už byly jednou odeslány. Využijete ji např. v případě, kdy se při hromadném odesílání lístků odešle pouze část a vy při opakování procesu nechcete odeslat již odeslané lístky.

Souhrn změn v modulu Mzdy