Nový zákon o ochraně oznamovatelů přináší do firem přísnější normy

Nový zákon o ochraně oznamovatelů přináší do firem přísnější normy

Připravte se na příchod nového právního předpisu, který od 1. srpna 2023 posílí ochranu oznamovatelů ve firmách. Tento zákon přináší do podnikatelského prostředí vyšší standardy pro whistleblowing, včetně požadavku na zavedení interního oznamovacího systému, na který máte s námi SLEVU.

Whistleblowing: O co se jedná? 

Whistleblowing je proces, při kterém zaměstnanci nebo jiné osoby, kteří vědí o nezákonných, neetických nebo neférových činnostech ve firmě, organizaci nebo instituci, se rozhodnou tuto informaci nahlásit. Tímto činem whistleblowingu se snaží tito oznamovatelé o zlepšení pracovního prostředí, odstranění korupce, zneužívání moci, nepoctivosti či jiných škodlivých praktik.  

Výhody whistleblowingu v podnikatelském sektoru

Vytvářením prostředí, které podporuje oznamování nezákonných či neetických aktivit, firma minimalizuje riziko korupce, podvodů a dalších škodlivých praktik. Tím se zajišťuje ochrana integrity a transparentnosti v rámci firmy. 

4 hlavní výhody whistleblowingu jsou: 

  1. Prevence a snižování rizika: Whistleblowing umožňuje odhalování potenciálních rizik a nezákonných aktivit ve firmě, čímž předchází jejich vzniku a snižuje možné škody a ztráty. 
  2. Vylepšení etického prostředí: Podpora zaměstnanců při oznamování neetického jednání vytváří kulturu, ve které se etické standardy stávají prioritou a napomáhá budovat důvěru uvnitř firmy. 
  3. Ochrana reputace: Whistleblowing umožňuje rychlé odhalování a řešení potenciálně škodlivých situací, čímž předchází negativním dopadům na pověst firmy a udržuje její dobré jméno. 
  4. Dodržování právních předpisů: Whistleblowing pomáhá firmá dodržovat platné právní předpisy a regulace, což minimalizuje riziko právních komplikací a soudních sporů. 

Ochrana oznamovatelů přichází s novým zákonem

Nový zákon o ochraně oznamovatelů nabude účinnosti v České republice od 1. srpna 2023. Jeho cílem je stanovit pravidla týkající se podávání oznámení o nezákonném jednání prostřednictvím interního oznamovacího systému, jejich vyhodnocování a zajištění ochrany oznamovatelů. 

Tento zákon uloží povinnost zavést interní oznamovací systém následujícím subjektům: 

  • Společnostem zaměstnávajícím alespoň 50 zaměstnanců. 
  • Veřejným zadavatelům, zejména obcím s minimálně 10 tisíci obyvateli. 
  • Orgánům veřejné moci a zaměstnavatelům působícím v oblastech definovaných zákonem. 

Kromě zavedení interního oznamovacího systému nový zákon stanovuje další podmínky pro účinný provoz whistleblowingu. Tyto podmínky zahrnují: 

  • Jmenování odpovědné osoby: Organizace musí určit vhodnou osobu, která bude přijímat a řešit oznámení od whistleblowerů. Tato osoba je zodpovědná za správné zpracování a vyhodnocení nahlášených informací. 
  • Různé způsoby podání oznámení: Zákon stanovuje, že oznamovatelé by měli mít možnost podat oznámení písemně, ústně nebo prostřednictvím interního oznamovacího systému. Tím se zajišťuje dostupnost a přístupnost celého procesu. 
  • Ochrana oznamovatele: Zákon ukládá organizacím povinnost zajistit ochranu oznamovatele před represáliemi, jako je propuštění, snížení mzdy nebo přeřazení na jinou pozici. Tím se motivuje oznamovatele k odhalování nezákonných činů s vědomím, že nebudou postihováni za své činy. 

Vario spojilo síly s inciativou NNTB: Přináší webinář i speciální slevu!

Whistleblowing se stal v podnikatelském sektoru cenným nástrojem pro prevenci a odhalování nezákonných či neetických činností. Aby bylo jeho využití úspěšné, je nezbytné vytvořit transparentní program, zajistit ochranu whistleblowerů a zajišťovat efektivní zpracování předaných oznámení. Tyto klíčové prvky hrají významnou roli při účinném využívání whistleblowingu ve prospěch organizací i celého odvětví. 

Z toho důvodu Vario za pomoci českého nejpoužívanějšího softwaru na whistleblowing Nenech to být připravují speciální bezplatný webinář pro všechny, které whistleblowing a nový zákon o ochraně oznamovatelů zajímá více. 

CHCI SE REGISTROVAT NA WEBINÁŘ 

Zároveň pokud používáte systém Vario, získáte 10% slevu na pořízení aplikace NNTB. A to s kódem VARIO23. Kód zadejte skrze formulář na webu Nenech to být.