Report: co se naučíte na školení ke změnám v modulu Mzdy pro rok 2018

Report: co se naučíte na školení ke změnám v modulu Mzdy pro rok 2018

Nový rok přináší nové legislativní úpravy ve mzdách, daních i dalších oblastech. Namátkou jmenujme navýšení minimální mzdy, vznik otcovské dávky, zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě. Tyto informace se samozřejmě promítnou i do Varia. Jak? To na školení přiblížila mzdová specialistka Altusu Zdeňka Cmíralová.

Nový rok přináší nové legislativní úpravy ve mzdách, daních i dalších oblastech. Namátkou jmenujme navýšení minimální mzdy, vznik otcovské dávky, zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě. Tyto informace se samozřejmě promítnou i do Varia. Jak? To na školení přiblížila mzdová specialistka Altusu Zdeňka Cmíralová.

Mzdová odbornice Altusu Zdeňka Cmíralová se této oblasti věnuje více než 12 let. 

 

V sídle Altusu na pražské Rubešce se v úterý 6. února sešlo 8 účetních napříč firmami. Venku mrzlo až praštilo, v příjemně vytopené počítačové učebně však nálada pookřála. S úderem deváté hodiny se Zdeňka Cmíralová pustila do objasňovaní novinek v modulu Mzdy, které reagují na aktuální legislativní úpravy.

„Než začnete uzavírat mzdovou agendu pro rok 2017, ujistěte se, že pracujete s posledním vydáním. Zkontrolujte jej v nastavení karty O aplikaci,“ řekla Zdeňka Cmíralová.

Školitelka také ze startu připomněla, že do 15. 2. účetní musejí poslat na ÚP oznámení o podílu osob se zdravotním postižením. Nachází se v novém tiskovém formuláři pod kartou Výkazy →  ZP → Ohlášení plnění podílu osob se ZP 2017.

Změny v oblasti mezd

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. 1. 2018 se zvýšila základní sazba minimální mzdy pro 40hodinovou pracovní dobu na 12 200 Kč měsíčně, tedy 73,20 Kč za hodinu. Na to navazuje i zvýšení příplatku za práci ve stiženém pracovním prostředí, který stanoví aspoň 10 % základní sazby minimální mzdy čili nově 7,32 Kč/hod.

„Údaj Vario automaticky aktualizuje. Zda hodnota Minimální mzda sedí, zjistíte v agendě Mzdy v Nástrojích nastavení. Stačí rozkliknout kartu Sociální,“ vysvětlila Zdeňka Cmíralová.

Změny v nemocenském a sociálním pojištění

Pro výpočet náhrady dlouhodobé pomoci v nemoci se zvyšuje redukční hranice.

Výši redukční hranice najdete ve Mzdách. Po rozkliknutí karty Nástroje nastavení otevřete lištu Zdravotní. Tady najdete pole redukční hranice: Náhrada při DPN.

 

Od 1. února mají nárok na nemocenskou a PPM i lidé zaměstnaní na DPP i DPČ. Pro účast na pojištění hraje nejdůležitější roli rozhodný příjem.

„Rozhodný příjem u dohody o provedení práce je 10 001 Kč, u dohody o provedení činnosti 2 500 Kč. Pokud by si alespoň tuto částku zaměstnanci na DPP nebo DPČ vydělali ve třech kalendářních měsících před měsícem onemocnění, mají nárok na nemocenskou, případně peněžitou pomoc v mateřství. Vario tyto 3 předcházející měsíce zjistí automaticky,“ objasnila Zdeňka Cmíralová.

Otcovská poporodní péče

MPSV zavedlo týdenní otcovskou poporodní péči. I když novela platí od 1. 2. 2018, dávku můžete čerpat od 21. 12. 2017. Přechodné ustanovení říká, že nárok na otcovskou vzniká, pokud se dítě narodilo do 6 týdnů před nabytím platnosti zákona.

„Otcovskou může tatínek dítěte nastoupit nejpozději k datu 6 týdnů po narození dítěte. Činí 70 % denního vyměřovacího základu. Je důležité si uvědomit, že otcovská má přednost před nemocenským, ošetřovným i dlouhodobým ošetřovným. V dialogu mzdových složek nově najdete položku Otcovská,“ řekla Zdeňka Cmíralová.

Další změny v oblasti mezd

„Ženy byly konečně zrovnoprávněny s muži,“ uvedla Zdeňka Cmíralová se smíchem téma důchodů. Všichni narození po roce 1970 tak odejdou do důchodu po dosažení 65. roku. Kdy zaměstnanci vzniká nárok na odchod do důchodu, zjistíte v agendě Personalistika. Otevřete Nástroje agendy a spusťte Přepočet nároků na důchod,“ dodala mzdová specialistka Altusu.

Dalším tématem bylo dlouhodobé ošetřovné.

„Od 1. 6. začne platit dlouhodobé ošetřovné. Rozhodující je, zda jej zaměstnavatel schválí. Pokud ano, vystaví lékař tiskový formulář, který se odesílá na správu sociálního zabezpečení spolu s Přílohou k žádosti o nemocenské dávky,” připomněla Zdeňka Cmíralová.

Školení trvalo lehce přes tři hodiny, tak akorát, aby školitelka i účastnice udržely plnou pozornost. Po mzdové části následovala přestávka, během které účetní u kávy živě diskutovaly, jak v Altusu pracovat s novinkami jako otcovská dávka či daňové slevy na děti.

Změny v oblasti daní

Daně a děti

Daňové zvýhodnění na první dítě se zvýšilo na 15 204 Kč ročně, tedy na 1 267 Kč za měsíc.

Na kartě zaměstnance najdete v sekci Daňové částku daňové zvýhodnění na děti.

 

Sleva na dani pro roční zúčtování na výdaje za hlídání dětí je nově pro jedno dítě 12 200 korun. Maximální výše roční slevy na dítě je ohraničená částkou měsíční minimální mzdy.

Slevu za umístění dítěte, tak zvané školkovné, najdete u zaměstnance na kartě Rodina v tabulce Nezdanitelné částky odpočtu daně a slevy pro roční zúčtování. Při zadání proběhne kontrola, zda částka sedí,“ řekla Zdeňka Cmíralová.

Daňový bonus

Pro roční daňový bonus musíte ze závislé činnosti získat roční příjem alespoň 73 200 Kč. Měsíčně tedy polovinu výše minimální mzdy, tj. 6 100 Kč.

Daňové osvobození jednoho odběru krve

Daňové osvobození jednoho odběru krve se zvýšilo na 3000 Kč. Jeden odběr krvetvorných buněk je oceněný na 20 000 Kč. Tyto hodnoty platí již za rok 2017.

Daňové osvobození pro jeden odběr krve zadáte na kartě Rodina v tabulce Nezdanitelné částky odpočtu daně a slevy pro roční zúčtování. Systém limit nehlídá, vyplníte je podle skutečnosti,“ upozornila Zdeňka Cmíralová.

Další změny

Na školení paní Cmíralová probrala s účetními i další záležitosti jako například:

  • zrušení povinnosti podávat daňové přiznání v případech, kdy zaměstnanec během roku začne platit solidární daň,
  • novou mzdovou složku Náhrada při zrušení poměru,
  • úpravu tiskových formulářů,
  • změnu zdanění příjmů při nepodepsaném prohlášení
  • nebo změnu ve výpočtu srážek ze mzdy v roce 2018.

Účastnice školení si probírané případy zkoušely přímo ve Variu. Ke školení obdržely od Altusu vzdělávací materiály a co nevěděly, to si zaznamenaly.

 

Školení v Altusu připravují specialisté, kteří se dané oblasti věnují dlouhá léta. Několikahodinový kurz je plný příkladů z praxe. Účastníci si tak projdou vše, co v práci řeší. Navíc se školitelem vyřeší záležitosti, se kterými se ve své práci nemají na koho obrátit.

„Na školení změny v modulu Mzdy se mi nejvíc líbilo, že člověk hned vidí, co vše se ve Variu mění a proč. Navíc od ostatních účastníků zjistíte spoustu věcí – setkáváte se s různými situacemi, víte, kdo co má ve mzdách za problém a rychle najdete řešení.“

Hana Peřinková, účetní KNIT-TEX

 

Prohlédněte si přehled dostupných školení