Rychlá implementace Varia ve firmě POSTAL CZ

Rychlá implementace Varia ve firmě POSTAL CZ

V malých společnostech je možno využít rozsáhlé přednastavené funkčnosti Altus Varia a jeho modulárnosti k tzv. zrychlené implementaci. V takovém případě může být analýza, dodávka, implementace a zahájení rutinního provozu skutečně otázkou několika málo dnů.

V malých společnostech je možno využít rozsáhlé přednastavené funkčnosti Altus Varia a jeho modulárnosti k tzv. zrychlené implementaci. V takovém případě může být analýza, dodávka, implementace a zahájení rutinního provozu skutečně otázkou několika málo dnů.

Obvykle se jedná o firmy bez účetnictví a mezd, které řeší pouze fakturaci, sklady a případně zakázky, a s ekonomickým softwarem pracuje 1 až 3 uživatelé. Firmy nepožadují vytvoření doplňkových řešení na míru, pouze např. jednoduché úpravy tiskových formulářů apod.

Příkladem zrychlené implementace je nasazení Altus Varia za pouhých šest hodin ve společnosti POSTAL CZ s.r.o. zaměřené na obchod a služby. Nejprve proběhla instalace cenově zvýhodněného kompletu Varia na stanice, následovalo založení datového profilu, vytvoření ostrých a zkušebních dat, nastavení firmy a systému (knihy, číselné řady, oprávnění), poté import položek do katalogu. Jako poslední proběhlo zaškolení uživatelů (od základů až po pracovní postupy).

Metodou zrychlené implementace, která se řadí mezi nízkorozpočtová řešení, vycházíme vstříc drobným podnikatelům, kteří si vybrali nové Vario k podnikání.