SEMPER CORPORATION, s. r. o.

SEMPER CORPORATION, s. r. o.

Společnost je členěna na čtyři divize a v současné době patří k předním dodavatelům v oblasti laserových systémů, razítek a strojů pro tisk a signmaking. Zabývá se výrobou, distribucí, servisem a prodejem tiskařských strojů, dodává řadu technologií světových výrobců. Firma, která je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2009, zvolila k řízení svých rozsáhlých obchodně-výrobních aktivit komplexní podnikový systému Altus Vario .

Společnost je členěna na čtyři divize a v současné době patří k předním dodavatelům v oblasti laserových systémů, razítek a strojů pro tisk a signmaking. Zabývá se výrobou, distribucí, servisem a prodejem tiskařských strojů, dodává řadu technologií světových výrobců. Firma, která je držitelem certifikátu jakosti ISO 9001:2009, zvolila k řízení svých rozsáhlých obchodně-výrobních aktivit komplexní podnikový systému Altus Vario.

Plánování výroby

Firma používá modul Výroba a to nejen pro výrobu, nad kterou má nadstavbové zakázkové řešení pro přidělování jednotlivých položek výrobní zakázky konkrétním pracovníkům (včetně evidence vydaných rezerv materiálu nad normativní kalkulaci), ale i pro evidenci vyrobených shodných výrobků, zmetků a poškozeného materiálu.

Automatické přeskladnění

Pro jiný druh výroby – kompletaci, využívá firma nadstavbové řešení Výroba na pozadí, které umí výrobky, při rezervaci nad obchodní zakázkou, na pozadí automaticky vyrobit (tzn. založit výrobní zakázku, vyskladnit materiál, naskladnit výrobky). Mimoto ještě umí v případě, kdy jsou na skladu alternativní výrobky, tyto výrobky demontážní zakázkou automaticky demontovat a nově naskladněné komponenty využít pro výrobu původně požadovaného výrobku.

Firma SEMPER CORPORATION, rovněž s úspěchem, využívá standardní prostředky nového systému variabilně nastavitelné pro konkrétní implementaci, kupříkladu upravená zobrazení s oprávněním, která obsahují podmínečné formátování, nástroj Akce učený pro vedení workflow zakázek, uložené specializované filtry a oprávnění nastavená pro konkrétní vybraná pole záznamů.

TERCIE handicap, s. r. o.

Firma TERCIE Tábor, s. r. o. se zabývá prodejem pracovních pomůcek a oděvů. S táborskou firmou souvisí TERCIE Handicap, která je chráněnou dílnou a zabývá se výrobou pracovních oděvů, obuvi a pomůcek na zakázku. Obě TERCIE mezi sebou obchodují a za tím účelem sdílejí agendy Adresář, Katalog a též prodejní a nákupní ceníky nasazeného systému Altus Vario, jehož data jsou uložena na SQL serveru. Uživatelé se do aplikace připojují v rámci vnitřní sítě.

Sklad

Ve skladě se pracuje hlavně s off-line čtečkami čárových kódů a s doplňkem Bar Code. Pro tisk vlastních štítků na zboží je určen doplněk Štítek Katalog.

Výroba

Výroba, ve které pracují zejména handicapovaní občané, využívá pouze jednoduchou kompletaci výrobků z materiálů (bez operací).

Zakázky

Nejvíce dokladů generuje modul Zakázky. Objednávání zboží ulehčuje Průvodce vystavením objednávek podle nastavené objednací strategie na katalogových položkách.

Fakturace

Vystavení dokladů usnadňují funkce Varia určené k hromadnému fakturování.

Prodejna

Maloobchodní prodej plnohodnotně zajišťuje modul Prodejna.

Mzdy

Společnost TERCIE handicap zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením. Výpočet zdravotního pojištění je složitější, přesto modul Mzdy tyto nároky splňuje.

Mimo standardní agendy jsou využívány moduly Účetnictví a Reklamace. Rozšiřitelnost a kapacitní rezervy nového Varia zaručují napojení na plánovaný webový obchod a umožní řízení různorodých procesů firmy, včetně začlenění nových poboček, jediným ekonomickým systémem.

PIZZA MENU, s. r. o.

Obchodní firma se zabývá dovozem a distribucí italského potravinářského zboží. Program Altus Vario byl na počítače implementován v tzv. zrychleném režimu. Díky tomu mohli předem vyškolení uživatelé systém používat již za několik dnů, ať k příjmu zboží od dodavatelů, k vystavování dobropisů, inventarizaci zásob a nebo k odpisům poškozeného zboží.

Mezi nejvíce vytížené moduly patří Zakázky, Vydané doklady a Sklad. Poněvadž firma obchoduje se zahraničím, používá nákupní a prodejní ceníky v tuzemské i cizí měně. Pomocí modulu Banky evidují bankovní výpisy a sledují stav bankovních účtů. Výpisy načítají pomocí Homebankingu. Funkce pro výměnu dat mezi klientem a bankou je základní součástí modulu Banka.

PS PLASTY CZ, s. r. o.

Firma vyrábí obaly pro potravinářský průmysl, zdravotnictví, stavebnictví a též komponenty pro automobilový průmysl. Navíc zajišťuje kompletní servis v oblasti balení, včetně nabídky strojů pro uzavírání a plnění kelímků. Rozsáhlé agendy společnosti v nedávné době řídil ekonomický systém, který svým výkonem již nedostačoval současným a budoucím cílům společnosti.

Implementované Vario verze 12 spravuje obchodní procesy firmy. Využívány jsou především standardní funkce systému, které doplňuje několika speciálních zobrazení a rozšíření Elektronická podání a Výměna Outlook, který je určen pro jednoduché plánování a ukládání e-mailových zpráv a příloh k záznamům Vario.

AKU-SHOP.CZ, s. r. o.

Společnost charakterizuje především webový obchod se zaměřením na prodej síťových adaptérů pro notebooky a širokého sortimentu akumulátorů, baterií, nabíječek pro spotřební elektroniku, nářadí a dalších přístrojů. Katalog zboží obsahuje desítky tisíc prodejních produktů, z nichž velké množství produktů je skladových. Firma má jednu provozovnu, jejíž součástí je i hlavní sklad. V nově nasazeném Variu bude současně pracovat několik uživatelů. K datům se mohou připojovat lokálně, a zároveň mají možnost využití vzdáleného připojení.

K pokrytí činnosti firmy jsou využívány standardní moduly Vario, navíc včetně doplňku Zálohy k zakázkám, který slouží k vytvoření zálohové faktury k zakázce na základě již přijaté platby. Využití doplňku je primárně pro internetový obchod. Ten je navíc propojený s Variem pomocí webové služby, která rezervuje položky na skladě, pokud zakázka pochází z e-shopu. Altus Vario nahradilo předchozí systém, který nevyhovoval především z hlediska složitého získávání informací, např. o stavu produktu na skladě nebo nemožnosti opravy dokladů.

Mikrometal, s. r. o.

Společnost Mikrometal, která se zabývá výrobou a zpracováním hliníkových profilů, nasadila ke zkrocení firemních procesů ERP/CRM Altus Vario a využívá jej i pro zpracování mezd a účetnictví.

Snadný trávník, s. r. o.

Firma se zabývá různými technologiemi zatravňování a stabilizací terénu. Instalaci programu Altus Vario, včetně importu dat z předchozího systému, uskutečnili vlastními silami.

SOFIM, spol. s r. o.

Samoinstalace ekonomického systému Altus Vario proběhla ve společnosti zabývající se prodejem automatizačních prostředků k řízení technologických procesů či zabezpečovacích zařízení pro letecký provoz.