Seznamte se: 5 novinek v práci z domova podle novely zákoníku práce

Seznamte se: 5 novinek v práci z domova podle novely zákoníku práce

Homeworking, home office, teleworking neboli práce z domova. Jeden z oblíbených zaměstnaneckých benefitů získá v roce 2017 podrobnější zákonný výklad , který s sebou nese i zpřísnění pravidel práce z domova.

Homeworking, home office, teleworking neboli práce z domova. Jeden z oblíbených zaměstnaneckých benefitů získá v roce 2017 podrobnější zákonný výklad, který s sebou nese i zpřísnění pravidel práce z domova.

O zákonnou úpravu se postará novela zákoníku práce, kterou schválila vláda a v současnosti ji projednává poslanecká sněmovna. O přesném znění novely budou mít poslanci, zaměstnavatelé a zaměstnanci jasno pravděpodobně až na jaře. Už teď se ale můžeme podívat na několik nových charakteristik home office, které vyplývají z novely doplněné o změny .

1.    Provozní náklady hradí zaměstnavatel

Pokud při práci z domova často využíváte telefon, potřebujete internet a máte při práci i další výdaje, hradí je zaměstnavatel – například paušální částkou, jak navrhuje novela. Svému zaměstnanci přitom zaměstnavatel tyto výdaje nesmí strhnout z platu ani mu je jinak naúčtovat.

2.    Zaměstnanec má nárok na technické vybavení

Počítač a hardware pro internetové připojení patří k nejběžnějšímu vybavení pro práci z domu. Pokud nepracuje zaměstnanec se svým vlastním zařízením, hradí vybavení nutné pro práci z domu na své náklady zaměstnavatel, nikoliv zaměstnanec.

3.    Práce z domova ano, ale strádání samotou ne

Kontakt s ostatními zaměstnanci je podle novely důležitý – nicméně její text nestanoví, kolik hodin musí zaměstnanec měsíčně strávit na pracovišti. Zaměstnavatel má ovšem povinnost umožnit svému zaměstnanci pracujícímu z domu pravidelné setkávání s ostatními zaměstnanci přímo na pracovišti, pokud si o to požádá. Důvod je jednoduchý: zaměstnanci pracující z domu by snadno mohli trpět odříznutím od kolegů a osamělostí.

4.    Pozor na citlivé údaje

Zaměstnanci musí při práci z domova chránit citlivá data související s prací. Jak přesně zacházet s údaji a zabezpečit je, přitom záleží na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Mnohdy se toto opatření týká i přenosu informací mezi zaměstnancem a pracovištěm – bezpečnost přenosu dat má ale na starosti zaměstnavatel.

5.    Pracovní dobu má zaměstnanec ve svých rukou

Zaměstnanec si sám určuje, kdy bude pracovat. Musí samozřejmě měsíčně odpracovat dohodnutý počet hodin a splnit všechny zadané úkoly, záleží ale na něm, zda to udělá v noci, ve dne, v pracovní den nebo třeba o víkendu.

Zároveň pro něj neplatí takové výhody jako pro zaměstnance docházejícího do práce. Pokud třeba jeho práci naruší špatné počasí nebo návštěva lékaře, bude si muset takové hodiny odpracovat jindy.

Konec práce z domova?

Novela má i své kritiky, podle kterých zákonná úprava home office až příliš zpřísňuje. Novela totiž není konkrétní a otvírá tak vrátka různým interpretacím – jako například debatě o tom, zda by mohly do domácností chodit kontroly a zjišťovat vhodnost pracovního prostředí. Oblíbený benefit by se tak rázem mohl stát nedostupný a mezi zaměstnavateli nepopulární.