Vlaštovky odlétly, Altus Vario zůstává

Vlaštovky odlétly, Altus Vario zůstává

Třebaže léto skončilo, máme pro vás tip na výlet. Následující řádky chápejte jako turistickou trasu, na níž navštívíte firmy, ve kterých jsme náš vlajkový ekonomický software kategorie ERP implementovali a kde Vario "zahnízdilo a zdomácnělo." A jak už to v poctivých turistických průvodcích bývá dobrým zvykem, navrch přidáme užitečné doporučení. Příjemnou procházku!

Třebaže léto skončilo, máme pro vás tip na výlet. Následující řádky chápejte jako turistickou trasu, na níž navštívíte firmy, ve kterých jsme náš vlajkový ekonomický software kategorie ERP implementovali a kde Vario „zahnízdilo a zdomácnělo.“ A jak už to v poctivých turistických průvodcích bývá dobrým zvykem, navrch přidáme užitečné doporučení. Příjemnou procházku!

SYBEKA s.r.o.

Účetní, pokladní a fakturační operace

Společnost nabízí dodavatelské služby úklidu vnitřních i venkovních ploch objektů, areálů a další služby v péči o nemovitosti. Její činnost se zpočátku zaměřila na smluvní úklidové služby a výškové práce všeho druhu. V roce 2000 byla činnost firmy rozšířena na služby dezinfekce, dezinsekce a deratizace a s tím spojených činností. Od roku 2004 firma vyvíjí aktivity navíc také v oblasti reklamní, dražební, realitní a účetní.

Altus Vario, nasazené zrychlenou instalací šetřící náklady zákazníka, nahradilo přežilý ekonomický software a společnosti SYBEKA řídí agendu zakázek, zajišťuje fakturaci, účetní a pokladní operace. Modul Účetnictví spolehlivě splnil vysoké požadavky externí firmy na kvalitu i rozsah účetních výkazů a výstupů. K centrálním datům Varia se připojují vzdáleně.

KLIRO spol. s r.o.

Vzdálené připojení na server s centrálními daty

Společnost nabízí především pravidelné i jednorázové úklidové služby téměř všech druhů nebytových a bytových objektů, ale i práce řemeslné, zajištění ostrahy, vedení recepce a celkovou správu nemovitostí.

Firma sídlí v několika nepropojených budovách. Z tohoto důvodu uživatelé používají vzdálené připojení na server, tzn., že pracují na centrálních datech Varia. Totožně se připojují účetní externisté, buď z vlastních kanceláří, nebo z klidu domova.

Vedením krátkodobých a dlouhodobých zakázek (smluv) v ERP systému Vario společnost KLIRO dosahuje optimální evidence všech svých služeb a produktů. Zároveň s evidencí došlých faktur a návazností na zakázky mohou vyčíslit ziskovost jakékoliv zakázky.

MICHERA OLDŘICH ING. CSC. – MICOL

Výhody Maintenance pro účetnictví a mzdy

Firma MICOL se zabývá pronájmem ploch, hal, sálů a učeben a nabízí zprostředkovatelské činnosti realitních agentur.

Altus Vario bylo ve společnosti implementováno v kategorii licence Small Office. Prioritním úkolem systému je zpracování účetnictví a mezd. I přes relativní složitost účetní a mzdové problematiky bylo Vario nasazeno v tzv. zrychleném režimu, což potvrzuje připravenost těchto agend k okamžitému použití zaškolenými pracovníky.

Zejména účetní a mzdové firmy oceňují dostupnost a kvalitu podpory, kterou získávají formou servisní služby Maintenance.

Animo Bohemia s.r.o.

Workflow zakázek a sledování jejich ziskovosti

Společnost orientuje činnost na prodej komplexních truhlářských výrobků a poskytování souvisejících služeb. V portfoliu naleznete vše, co se týká stavebního truhlářství – okna, dveře, schodiště, podlahy, terasy atd. Zásadní je především výroba a prodej oken a dveří, tedy prodej produktů s instalací (okna s montáží, dveře s montáží).

Pro firmu je důležitá evidence dokumentů k zakázkám a produktům (nabídky, technická dokumentace atd.). Záznamy obsluhuje standardní agenda Varia – Dokumenty. S vytvářením nabídek zákazníkům pomáhá doplněk Export dokladů do MS Word, který exportuje nabídky do uživatelem definovaných šablon textového editoru.

K jednoduchému sledování ziskovosti zakázek slouží párování nákladů (přijaté faktury – položky, vydané faktury) s návazností na jednotlivé krátkodobé či dlouhodobé zakázky. Při správě krátkodobých a dlouhodobých zakázek, díky funkcím Akce, zápisy do agendy Deník, stavy zakázek, vykonává Vario úlohu workflow nástroje.

V nejbližší době management firmy plánuje realizaci napojení dat Altus Varia na elektronický obchod. Nejlepší stvrzenkou předsevzetí je již funkční propojení Varia s kontakty v MS Outlook.

Altus Vario bylo ve firmě nasazeno v licenci kategorie Business Office. Instalaci serveru, OS serveru, síťové infrastruktury včetně dalších souvisejících služeb a produktů zajistil SunnyNet s.r.o. Altus VARIO – Solution Partner.

Závěrem slíbená užitečná nabídka: na přání zákazníka zajistíme, pomocí spolupráce s našimi partnery, tyto služby na míru:

1. Dodání hardware a jeho převzetí do kompletní správy.
2. Financování hardwarového vybavení, licencí a služeb spojených s implementací prostřednictvím leasingu.