Červnová aktualizace ERP systému Vario. Co je nového?

Červnová aktualizace ERP systému Vario. Co je nového?

Co přináší nová verze ERP systému Vario? Červnové vydání zohledňuje novou legislativu na Slovensku ohledně zaokrouhlování hotovostní úhrady a přináší novinky pro modul Mzdy, možnost nahrát webové dokumenty přímo z Varia či nové funkce pro automatizaci.

ÚČETNICTVÍ: nové zaokrouhlování hotovostní úhrady na Slovensku

Na Slovensku byla schválená novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. S platností od 1. 7. 2022 tato novela zavádí zaokrouhlování celkové částky placené v hotovosti na 5 centy. Červnové vydání Varia je v souladu s touto novinkou.

 

DOKUMENTY: nahrávání webových dokumentů přímo z Varia

S novým vydáním můžete pohodlně a bezpečně ukládat webové dokumenty přímo v desktopovém Variu. Doteď byla tato možnost pouze ve Variu Online.  Podmínkou je, aby uživatel měl přístup do složky webových dokumentů prostřednictvím síťové cesty s oprávněním vytváření záznamů.

 

Větší možnosti automatizace ve Variu

V dialogovém okně Možnosti akce najdete nový způsob spuštění akce – Automatický proces. Tuto funkci využijete při implementaci automatický procesů Varia Online. Ty za vás vyřeší řadu rutinních činností – např. automatické načítání dokladů či automatické zasílání reportů na e-mail.

PŘEČÍST VŠECHNY NOVINKY

 

Přehled změn v modulu MZDY

V modulu Mzdy najdete upravené částky normativních nákladů na bydlení pro výpočet nezabavitelného minima v roce 2022 dle NS, upravené tiskové formuláře Nemocenské pojištění a Zápočtový list, nový formulář Malá rekapitulace od – do a automatickou evidenci doby čerpání peněžité pomoci v mateřství i výpočet posledního dne na její nárok.

PŘEČÍST ZMĚNY VE MZDÁCH